Jesteś naszym gościem

 

 

NASZ PATRON

 

 

       Miło nam poinformować, że z dniem 14.02.2010 r. w związku z Uchwałą nr LXXII/1379/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30.12.2009 r.
(ogłoszenie w D. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 30.01.2010 r. poz. 195) nasza szkoła otrzymała nazwę

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.

 

     
 

Dlaczego Orlęta Lwowskie?

 

      „Mortui sunt ut liberi vivamus” - „Polegli, abyśmy wolni żyli” - taki napis na Pomniku Chwały może być najbardziej przekonującą odpowiedzią na powyższe pytanie. Ale nie wyczerpującą. Jest wiele innych aspektów, o których grzechem byłoby nie wspomnieć.

       Zdajemy sobie sprawę, że XXI wiek, w którym przyszło nam żyć, to nie czas na sentymenty. To okres pogoni za pieniędzmi, karierą, to wygodne i luksusowe życie, to czas upadku autorytetów i braku szacunku dla podstawowych wartości. Może dlatego właśnie warto i powinno się przypominać naszym dzieciom i młodzieży o tych, którzy swoim życiem i śmiercią pokazali, że to, co najważniejsze – wbrew wszystkim i wszystkiemu - nie ulegnie tak naprawdę dezawuacji. Nie straci na wartości. Dlatego też każdy naród potrzebuje legend. Nie baśniowych, jak te o smoku wawelskim czy o złotej kaczce, ale tych na prawdzie opartych, „ku pokrzepieniu serc” w szczególności, których bohaterami są postacie z krwi i kości.

      „Na cmentarzu Orląt zawsze leżą kwiaty i palą się znicze…” Dlaczego? Bowiem ich czyny są przejawem czystego bohaterstwa i heroicznego, bezinteresownego poświęcenia dla Ojczyzny. Bo ofiarność tych dzieci i młodzieży broniących swego miasta należy już do polskich mitów patriotycznych, tak jak obrona Jasnej Góry przed Szwedami, „cud nad Wisłą”, czy Powstanie Warszawskie. „Na te miejsca powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości do Ojczyzny”- jak pisze poeta.

      Mówi się, że osoba Patrona mogłaby stać się autorytetem dla uczniów, że na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością można oprzeć pracę wychowawczą szkoły. Jesteśmy przekonani, że Orlęta są dla naszych uczniów symbolem tego, co najlepsze, co prawdziwie ludzkie i godne naśladowania. Obierając Orlęta Lwowskie na Patrona naszej szkoły pragniemy uczcić pamięć polskich dzieci ze Lwowa, które oddały życie za wolność i niepodległość narodu. Chcielibyśmy, aby nasi wychowankowie stali się ich godnymi następcami, jak najlepiej wykonującymi swoje obowiązki i należycie reprezentującymi swoją szkołę. Aby jako uczniowie i sportowcy wykazywali się hartem ducha i wolą zwycięstwa oraz starali się być strażnikami najpiękniejszych wartości. Jesteśmy przekonani, że nasza szkoła - prawdziwa kuźnia talentów - kształtuje w uczniach ducha patriotyzmu i uczy szacunku dla naszej historii i jej niezwykłych bohaterów.