Jesteś naszym gościem

 

 

 

KLUB OBSERWATORÓW PTAKÓW

Szanowni Państwo!

    Klub Obserwatorów Ptaków działający od dziesięciu lat w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich po raz kolejny zaprasza na wycieczki terenowe oraz spacery wszystkich zainteresowanych tematyką ornitologiczną. Będą się one odbywać w wybrane soboty od października 2013 do kwietnia 2014 roku. Podczas spotkań będziemy prowadzić obserwacje ptaki, uczyć się ich głosów, poznawać ich zachowania i zwyczaje.

Terminy, miejsca spacerów i wycieczek terenowych

 

05.10.2013

-

Europejskie Dni Ptaków – liczenie ptaków wędrownych – wycieczka autokarowa nad Zbiornik Jeziorsko
(zgłoszenia przyjmowane telefonicznie)

06.10.2013

-

Europejskie Dni PtakówGóra na Rogach (ul. Łupkowa / ul. Książka w Łagiewnikach) – liczenie ptaków wędrownych nad Łodzią w godzinach 900 - 1100.

09.11.2013

-

Park 3-ego Maja – Podgórze – Henryków – Mileszki. Zbiórka: wejście do parku przy wiadukcie od ul. Kopcińskiego o godz. 900
14.12.2013

-

Udział  w obrączkowaniu ptaków. Zbiórka - przed wejściem do Ogrodu Zoologicznego o godz. 900
11-12.01.2014 - Zimowe liczenie ptaków wodno – błotnych i drapieżnych wzdłuż rzeki Ner we współpracy z Sekcją Ornitologiczną Koła Naukowego Biologów UŁ. Trasa: most na rzece Ner przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków – Konstantynów - Mirosławice – Lutomiersk (zgłoszenia przyjmowane telefonicznie)
25-26.01.2014 -

Zimowe liczenie ptaków w parkach i ogrodach – indywidualny udział w akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

22.03.2014 - Wiosenne migracje i wieczorne wabienie sów – wyjazd autokarowy w Dolinę Bzury. Zbiórka – pl. Dąbrowskiego o godz. 1400 (zgłoszenia przyjmowane telefonicznie).
04.04.2014 - Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3 – informacje udzielane telefonicznie.
12.04.2014 - Lublinek (las komunalny) –Okołowiece (dolina Neru)- Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Zbiórka: ul. Maratońska/ul. Plocka (przejazd kolejowy) o godz. 900
26.04.2014 - „Na skrzydłach wiosny” – wiosenne wędrówki ptaków – wycieczka autokarowa  nad stawy w Sarnowie i rzekę Wartę w okolicy zbiornika Jeziorsko (zgłoszenia przyjmowane telefonicznie).

 

    Wszystkich zainteresowanych spacerami i wycieczkami terenowymi (także osoby dorosłe) informujemy o konieczności zabrania biletów MPK, odpowiedniego stroju, w miarę możliwości lornetek i lunet, notesów i tradycyjnie dużej porcji dobrego humoru. Podsumowaniem całorocznej działalności Klubu Obserwatorów Ptaków będzie przeprowadzony w dniu 07.05.2014 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich - XII Konkurs Wiedzy o Ptakach „Hej dzieciaki, hej młodziaki – jakie to ptaki?” W dotychczasowych edycjach uczestniczyło prawie 1000 uczniów z 50 szkół podstawowych i gimnazjów aglomeracji łódzkiej. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki, a dla najlepszych liczne i cenne nagrody. Szczegółowe informacje o działalności Klubu Obserwatorów Ptaków można uzyskać pod numerami telefonów: 042 684-19-74. Pod tymi samymi numerami telefonów przyjmowane są zgłoszenia na wycieczki autokarowe nad Zbiornik Jeziorsko i w Dolinę Bzury oraz udziału w akcjach.           

    Sympatyków i członków Łódzkiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.otop.org.pl) zapraszamy na spotkania Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego (www.ptaki.org.pl) odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca  o  godzinie  17.00   na   Wydziale   Biologii   i   Ochrony Środowiska  UŁ (ul. Banacha 1/3, budynek B, sala 114).

Terminy spotkań do wydrukowania

Jarosław Krajewski
Klub Obserwatorów Ptaków
Grupa Łódzka OTOP

 

 

 

 

XI KONKURS WIEDZY O PTAKACH

 

Cele konkursu:

  1. Pobudzanie świadomości ekologicznej.
  2. Szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania.
  3. Promowanie działalności związanej z ochroną przyrody ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ornitologicznych.
  4. Integracja uczniów z różnych szkół mających wspólne zainteresowania.

           

            Zasady uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III (gimnazja) i uczniowie klas IV-VI (szkoły podstawowe). W konkursie mogą brać udział również uczniowie klas młodszych szczególnie zainteresowani tematyką ptaków. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych, proszę o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą legitymacje szkolną.

            Tematyka

  • znajomość pospolitych gatunków ptaków występujących w Polsce

  • środowiska życia ptaków

  • ochrona i rola ptaków w przyrodzie

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 07.05.2014 r. (środa) o godzinie 900 szkoły podstawowe i o godzinie 1000 gimnazja,  w  Szkole  Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1. Podsumowanie i ogłoszenie wyników przewidziane jest na godzinę 1130.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów trwających łącznie 45 minut.

  1. Test wyboru.
  2. Rozpoznawanie głosów ptaków.
  3. Rozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie materiałów wizualnych.

Zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszeń można przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich 95-535 Łódź, ul. Wiosenna 1, faksem pod numer 684-19-76 lub na adres e-mail sp7@vp.pl do dnia ....05.2014 r. (karta zgłoszenia w załączniku lub do pobrania ze strony internetowej szkoły)

Nagrody:

-    dyplomy dla wszystkich uczestników

-    nagrody książkowe i rzeczowe dla najlepszych

Załączniki do pobrania:

Formularze zgłoszeń: Szkoła podstawowa i Gimnazjum

Pytania konkursowe

 

Europejskie Dni Ptaków

 

 

 

 

Podczas jubileuszowych, dwudziestych już, Europejskich Dni Ptaków zgodnie z tradycją przeprowadziliśmy dwie wycieczki, w których uczestniczyło łącznie 130 osób (!!!). Pierwszego dnia zaobserwowaliśmy nad zbiornikiem Jeziorsko prawie 27 tys. osobników z 56 gatunków, a drugiego dnia podczas obserwacji przelatujących ptaków nad Łodzią (z Góry na Rogach) naliczyliśmy ponad 400 osobników z 16 gatunków.

Do zobaczenia za rok!

 

Jarosław Krajewski

    

 

 

Archiwum:  2012/2013,  2010/20112009/20102008/2009, 2007/2008, 2006/20072005/2006, 2004/2005, 2003/2004