KLUB OBSERWATORÓW PTAKÓW

Szanowni Państwo!

    Klub Obserwatorów Ptaków działający od siedemnastu lat w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich po raz kolejny zaprasza na wycieczki terenowe oraz spacery wszystkich zainteresowanych tematyką ornitologiczną. Będą się one odbywać w wybrane soboty od października 2019 do maja 2020 roku. Podczas spotkań będziemy prowadzić obserwacje ptaki, uczyć się ich głosów, poznawać ich zachowania i zwyczaje.

 

Terminy, miejsca spacerów i wycieczek terenowych

 

05.10.2019 - Europejskie Dni Ptaków – liczenie ptaków wędrownych – wycieczka autokarowa nad Zbiornik Jeziorsko (zgłoszenia przyjmowane telefonicznie).
06.10.2019 - Europejskie Dni PtakówGóra na Rogach (ul. Łupkowa / ul. Książka w Łagiewnikach) – liczenie ptaków wędrownych nad Łodzią w godzinach 900 - 1100.
16.11.2019 - Las Łagiewnicki – dolina Brzozy – Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Zbiórka - pętla autobusowa 51A przy ul. Okólnej o godz. 930
07.12.2019 - Udział w obrączkowaniu ptaków - godz. 900 - spotkanie przed wejściem do Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Krzemienieckiej
11.01.2020 - Zimowe liczenie ptaków wodno – błotnych i drapieżnych wzdłuż rzeki Ner we współpracy z Sekcją Ornitologiczną Koła Naukowego Biologów UŁ. Zbiórka - most na rzece Ner przy ul. Sanitariuszek (Grupowa Oczyszczalnia Ścieków). Trasa: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków – Konstantynów - Mirosławice – Lutomiersk (informacje udzielane telefonicznie)
25-26.01.2020 - Zimowe Ptakoliczenie – indywidualny udział w akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
22.02.2020 - Park im. ks. J. Poniatowskiego - ptaki zimą w mieście – zbiórka o godz. 900, parking ul. Parkowa/ul. Inżynierska
13.03.2020 -

Spotkanie odwołane
„Wieczór z sowami" – zbiórka o godz. 1800 - Parking Łagiewniki ("Kaloryfer") przy ul. Wycieczkowej.

14.03.2020 -

Spotkanie decyzją Rektora przeniesiono na termin póżniejszy.
1000-1500 - Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3 – informacje udzielane telefonicznie lub na stronie www.ptaki.org.pl

18.04.2020 - Spotkanie odwołane
„Na skrzydłach wiosny” – wiosenne wędrówki ptaków – ...

Terminy - wersja do wydruku

    Wszystkich zainteresowanych spacerami i wycieczkami terenowymi (także osoby dorosłe) informujemy o konieczności zabrania biletów MPK, odpowiedniego stroju, w miarę możliwości lornetek i lunet, notesów i tradycyjnie dużej porcji dobrego humoru. Podsumowaniem całorocznej działalności Klubu Obserwatorów Ptaków będzie przeprowadzony w dniu 06.05.2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich - XVIII Konkurs Wiedzy o Ptakach „Hej dzieciaki, hej młodziaki – jakie to ptaki?” W dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 1350 uczniów z 50 szkół podstawowych i gimnazjów aglomeracji łódzkiej. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki, a dla najlepszych liczne i cenne nagrody. Szczegółowe informacje o działalności Klubu Obserwatorów Ptaków można uzyskać pod numerami telefonów: 42 684-19-74, 42 684-19-76, 502 914 355.

    Sympatyków i członków Łódzkiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.otop.org.pl) zapraszamy na spotkania Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego (www.ptaki.org.pl) odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 17.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Banacha 1/3, budynek B, sala 114).

 

Jarosław Krajewski
Klub Obserwatorów Ptaków
Grupa Łódzka OTOP

 

 

XVIII KONKURS WIEDZY O PTAKACH

przeniesienie (36 kB)

Patronat medialny

Cele konkursu:

1.       Pobudzanie świadomości ekologicznej.

2.       Szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania.

3.       Promowanie działalności związanej z ochroną przyrody ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ornitologicznych.

4.      Integracja uczniów z różnych szkół mających wspólne zainteresowania.

           

Zasady uczestnictwa

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Hej dzieciaki! Jakie to ptaki? - adresowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. W konkursie mogą brać udział również uczniowie klas młodszych szczególnie zainteresowani tematyką ptaków.
 • Hej młodziaki! Jakie to ptaki? - adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III gimnazjum.

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów w każdej kategorii wiekowej. W przypadku większej liczby chętnych, prosimy o kontakt z organizatorem konkursu. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą legitymację szkolną.

Tematyka

 • znajomość pospolitych gatunków ptaków występujących w Polsce
 • środowiska życia ptaków
 • ochrona i rola ptaków w przyrodzie

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu .... 2020 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1.

 • Hej dzieciaki! Jakie to ptaki? - o godzinie 900,
 • Hej młodziaki! Jakie to ptaki? - o godzinie 1000,

Podsumowanie i ogłoszenie wyników przewidziane jest na godzinę 1130.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów trwających łącznie 45 minut.

 1. Test wyboru.
 2. Rozpoznawanie głosów ptaków
 3. Rozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie materiałów wizualnych.

Zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszeń można przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich 95-535 Łódź, ul. Wiosenna 1, faksem pod numer 42 684-19-76 lub na adres e-mail kontakt@sp7.elodz.edu.pl do dnia ....2020 r. (karta zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej szkoły)

 

Nagrody:

-    dyplomy dla wszystkich uczestników

-    nagrody książkowe i rzeczowe dla najlepszych

Załączniki do pobrania:

 Formularz zgłoszenia i Regulamin

Pytania konkursowe

 

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2019

W ramach Europejskich Dni Ptaków w sobotę – 5 października 2019 r.- liczyliśmy ptaki nad Zbiornikiem Jeziorsko. Zaobserwowaliśmy ponad 10 000 osobników z prawie 40 gatunków. Zwycięskim gatunkiem został żuraw (ponad 7500 osobników!), następnie krzyżówka (850 osobników), gęgawa (522 osobniki), śmieszka (420 osobników). Z ciekawostek i rzadkości należy wymienić sokoła wędrownego, czarnowrona, ohary czy też karolinkę.

Mamy także pierwsze wyniki Europejskich Dni Ptaków 2019 z Europy! Na podstawie tzw. szybkich raportów, które kraje uczestniczące musiały przesłać w niedzielę do SOS/BirdLife Słowacja – koordynatora tegorocznego EDP – przygotowano zestawienie zaangażowania i obserwacji w poszczególnych państwach. I tak:

– zwycięstwo w kategorii „Największa liczba zaobserwowanych ptaków” przypadło Finlandii, gdzie policzono 1.300.000 ptaków. Drugie miejsce zajęła Szwecja (1.200.000 ptaków), trzecie – Węgry (325.039). Polska uplasowała się na 6. miejscu, z 144.030 zaobserwowanymi ptakami. Łącznie w całej Europie zaobserwowano 4.272.230 ptaków.

– zwycięstwo w kategorii „Największa liczba uczestników wydarzeń” ex aequo zajęły Finlandia i Grecja – w obu krajach we wszystkich wydarzeniach wzięło udział po 3500 obserwatorów. Drugie miejsce przypadło Węgrom (3128 obserwatorów), trzecie – Rosji (2840 obserwatorów). Polska zajęła 4. miejsce (2802 obserwatorów). Łącznie w całej Europie w wydarzeniach EDP 2019 wzięło udział 28.920 uczestników.

– w kategorii „Największa liczba zorganizowanych wydarzeń” wygrała Rosja, gdzie zostało zorganizowane 326 wydarzeń. Drugie miejsce zajęły Węgry – 140 wydarzeń, a trzecie przypadło Polsce! W naszym kraju odbyło się 95 wydarzeń. Łącznie w całej Europie odbyło się 1089 wydarzeń.

Z Szybkich raportów wynika, że zwycięskim gatunkiem Europejskich Dni Ptaków 2019 w Polsce został grzywacz. Nasi obserwatorzy policzyli aż 45.878 tych ptaków. Drugie miejsce należy do szpaka – 13.106 osobników, trzecie – do bogatki – 11.655 osobników. Co ciekawe, podobny skład gatunkowy zwycięskich ptaków jest u naszych sąsiadów – w Austrii, w Czechach, na Litwie, na Ukrainie, a także na Węgrzech. Wynika z tego, że w naszej części Europy trwa intensywny przelot grzywaczy i szpaków.

Dla całej Europy „zwycięska trójka” wygląda następująco:

 1. Bernikla białolica – 918.859 osobników
 2. Grzywacz – 718.625 osobników
 3. Szpak – 309.306 osobników

Jarosław Krajewski - grupa łódzka OTOP

 

 

Archiwum: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 2014/2015 , 2013/2014, 2012/2013,   2010/2011
2009/2010,  2008/2009, 2007/2008, 2006/20072005/2006, 2004/2005, 2003/2004