Jesteś naszym gościem

 

KLUB OBSERWATORÓW PTAKÓW

Szanowni Państwo!

    Klub Obserwatorów Ptaków działający od szesnastu lat w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich po raz kolejny zaprasza na wycieczki terenowe oraz spacery wszystkich zainteresowanych tematyką ornitologiczną. Będą się one odbywać w wybrane soboty od października 2018 do maja 2019 roku. Podczas spotkań będziemy prowadzić obserwacje ptaki, uczyć się ich głosów, poznawać ich zachowania i zwyczaje.

 

Terminy, miejsca spacerów i wycieczek terenowych

 

06.10.2018 - Europejskie Dni Ptaków – liczenie ptaków wędrownych – wycieczka autokarowa nad Zbiornik Jeziorsko (zgłoszenia przyjmowane telefonicznie).
07.10.2018 - Europejskie Dni PtakówGóra na Rogach (ul. Łupkowa / ul. Książka w Łagiewnikach) – liczenie ptaków wędrownych nad Łodzią w godzinach 900 - 1100.
17.11.2018 - Las Łagiewnicki – dolina Brzozy – Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Zbiórka - pętla autobusowa 51A przy ul. Okólnej o godz. 930
15.12.2018 - Udział w obrączkowaniu ptaków - godz. 900 - spotkanie przed wejściem do Ogrodu Zoologicznego
12-19.01.2019 - Zimowe liczenie ptaków wodno – błotnych i drapieżnych wzdłuż rzeki Ner we współpracy z Sekcją Ornitologiczną Koła Naukowego Biologów UŁ. Trasa: most na rzece Ner przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków – Konstantynów - Mirosławice – Lutomiersk (informacje udzielane telefonicznie)
26-27.01.2019 - Zimowe Ptakoliczenie – indywidualny udział w akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
16.03.2019 - „W poszukiwaniu wiosny" – ...
30.03.2019 - Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3 – informacje udzielane telefonicznie lub na stronie www.ptaki.org.pl
27.04.2019 - „Na skrzydłach wiosny” – wiosenne wędrówki ptaków – ... - zgłoszenia przyjmowane telefonicznie.

Terminy - wersja do wydruku

    Wszystkich zainteresowanych spacerami i wycieczkami terenowymi (także osoby dorosłe) informujemy o konieczności zabrania biletów MPK, odpowiedniego stroju, w miarę możliwości lornetek i lunet, notesów i tradycyjnie dużej porcji dobrego humoru. Podsumowaniem całorocznej działalności Klubu Obserwatorów Ptaków będzie przeprowadzony w dniu 08.05.2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich - XVII Konkurs Wiedzy o Ptakach „Hej dzieciaki, hej młodziaki – jakie to ptaki?” W dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 1300 uczniów z 50 szkół podstawowych i gimnazjów aglomeracji łódzkiej. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki, a dla najlepszych liczne i cenne nagrody. Szczegółowe informacje o działalności Klubu Obserwatorów Ptaków można uzyskać pod numerami telefonów: 42 684-19-74, 42 684-19-76, 505695606.

    Sympatyków i członków Łódzkiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.otop.org.pl) zapraszamy na spotkania Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego (www.ptaki.org.pl) odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 17.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Banacha 1/3, budynek B, sala 114).

 

Jarosław Krajewski
Klub Obserwatorów Ptaków
Grupa Łódzka OTOP

 

 

 

 

 

Szkolne Koło OTOP "Sikorki"

Sprawozdania z działalności:

 

Klasa II d opiekun p. A. Roksela

 

 

 

 

XVII KONKURS WIEDZY O PTAKACH

 

Patronat medialny

 

Cele konkursu:

1.       Pobudzanie świadomości ekologicznej.

2.       Szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania.

3.       Promowanie działalności związanej z ochroną przyrody ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ornitologicznych.

4.      Integracja uczniów z różnych szkół mających wspólne zainteresowania.

           

            Zasady uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klasy IV - VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W konkursie mogą brać udział również uczniowie klas młodszych szczególnie zainteresowani tematyką ptaków. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych, proszę o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą legitymacje szkolną.

            Tematyka

  • znajomość pospolitych gatunków ptaków występujących w Polsce

  • środowiska życia ptaków

  • ochrona i rola ptaków w przyrodzie

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 08.05.2019 r. (środa) o godzinie 900 szkoły podstawowe (kl. IV - VI) i o godzinie 1000 uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej i gimnazja,  w  Szkole  Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1. Podsumowanie i ogłoszenie wyników przewidziane jest na godzinę 1130.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów trwających łącznie 45 minut.

1.       Test wyboru.

2.       Rozpoznawanie głosów ptaków.

3.       Rozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie materiałów wizualnych.

 

Zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszeń można przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich 95-535 Łódź, ul. Wiosenna 1, faksem pod numer 42 684-19-76 lub na adres e-mail sp7@vp.pl do dnia ....05.2018 r. (karta zgłoszenia w załączniku lub do pobrania ze strony internetowej szkoły)

 

Nagrody:

-    dyplomy dla wszystkich uczestników

-    nagrody książkowe i rzeczowe dla najlepszych

Załączniki do pobrania:

 Formularz zgłoszenia i Regulamin

Pytania konkursowe

 

 

 

 

 

Archiwum: 2017/2018, 2016/2017, 2015/20162014/2015, 2013/2014, 2012/2013,  2010/20112009/2010,
 
2008/2009, 2007/2008, 2006/20072005/2006, 2004/2005, 2003/2004