KLUB OBSERWATORÓW PTAKÓW

Szanowni Państwo!

    Klub Obserwatorów Ptaków działający od osiemnastu lat w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich po raz kolejny zaprasza na wycieczki terenowe oraz spacery wszystkich zainteresowanych tematyką ornitologiczną. Będą się one odbywać w wybrane soboty od października 2020 do maja 2021 roku. Podczas spotkań będziemy prowadzić obserwacje ptaki, uczyć się ich głosów, poznawać ich zachowania i zwyczaje.

 

Terminy, miejsca spacerów i wycieczek terenowych

 

04.10.2020 - Europejskie Dni PtakówGóra na Rogach (ul. Łupkowa / ul. Książka w Łagiewnikach)liczenie ptaków wędrownych nad Łodzią w godzinach 9.00-11.00.
14.11.2020 - Las Łagiewnicki – dolina Brzozy – Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Zbiórka - pętla autobusowa 51A przy ul. Okólnej o godz. 9.00
12.12.2020 - Udział w obrączkowaniu ptaków - spotkanie przed wejściem do Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Krzemienieckiej – godz. 9.00
16.01.2021 - Zimowe liczenie ptaków wodno – błotnych i drapieżnych wzdłuż rzeki Ner we współpracy z Sekcją Ornitologiczną Koła Naukowego Biologów UŁ. Zbiórka - most na rzece Ner przy ul. Sanitariuszek (Grupowa Oczyszczalnia Ścieków). Trasa: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków – Konstantynów - Mirosławice – Lutomiersk (informacje udzielane telefonicznie)
30-31.01.2021 - „Zimowe Ptakoliczenie” – indywidualny udział w akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
20.02.2021 - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków / rzeka Ner / Okołowice. Zbiórka – przystanek autobusowy przy ul. Sanitariuszek / ul. Szadkowska (Grupowa Oczyszczalnia Ścieków) - godz.9.00.
13.03.2021 -

Łagiewniki – Park Krajobrazowy Wzniesień łódzkich – Serwituty – dolina Brzozy. Zbiórka - pętla autobusowa 51A przy ul. Okólnej o godz.9.00

27.03.2021 -

Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3 – informacje udzielane telefonicznie lub na stronie www.ptaki.org.pl

24.04.2021 - „Na skrzydłach wiosny” – wiosenne wędrówki ptaków. Domaniewice – Jezioro Okręt. Zbiórka – Dworzec Łódź Kaliska (przejazd ŁKA) – godz....

Terminy - wersja do wydruku

    Wszystkich zainteresowanych spacerami i wycieczkami terenowymi (także osoby dorosłe) informujemy o konieczności zabrania biletów MPK, odpowiedniego stroju, w miarę możliwości lornetek i lunet, notesów i tradycyjnie dużej porcji dobrego humoru. Podsumowaniem całorocznej działalności Klubu Obserwatorów Ptaków będzie przeprowadzony w dniu 12.05.2021 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich - XIX Konkurs Wiedzy o Ptakach „Hej dzieciaki, hej młodziaki – jakie to ptaki?” W dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 1350 uczniów z 50 szkół podstawowych i gimnazjów aglomeracji łódzkiej. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki, a dla najlepszych liczne i cenne nagrody. Szczegółowe informacje o działalności Klubu Obserwatorów Ptaków można uzyskać pod numerami telefonów: 42 684-19-74, 42 684-19-76, 502 914 355.

    Sympatyków i członków Łódzkiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.otop.org.pl) zapraszamy na spotkania Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego (www.ptaki.org.pl) odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 17.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Banacha 1/3, budynek B, sala 114).

 

Jarosław Krajewski
Klub Obserwatorów Ptaków
Grupa Łódzka OTOP

 

 

XIX KONKURS WIEDZY O PTAKACH

Patronat medialny

Cele konkursu:

1.       Pobudzanie świadomości ekologicznej.

2.       Szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania.

3.       Promowanie działalności związanej z ochroną przyrody ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ornitologicznych.

4.      Integracja uczniów z różnych szkół mających wspólne zainteresowania.

           

Zasady uczestnictwa

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Hej dzieciaki! Jakie to ptaki? - adresowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. W konkursie mogą brać udział również uczniowie klas młodszych szczególnie zainteresowani tematyką ptaków.
  • Hej młodziaki! Jakie to ptaki? - adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów w każdej kategorii wiekowej. W przypadku większej liczby chętnych, prosimy o kontakt z organizatorem konkursu. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą legitymację szkolną.

Tematyka

  • znajomość pospolitych gatunków ptaków występujących w Polsce
  • środowiska życia ptaków
  • ochrona i rola ptaków w przyrodzie

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 12.05.2021 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1.

  • Hej dzieciaki! Jakie to ptaki? - o godzinie 900,
  • Hej młodziaki! Jakie to ptaki? - o godzinie 1000,

Podsumowanie i ogłoszenie wyników przewidziane jest na godzinę 1130.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów trwających łącznie 45 minut.

  1. Test wyboru.
  2. Rozpoznawanie głosów ptaków
  3. Rozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie materiałów wizualnych.

Zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszeń można przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich 95-535 Łódź, ul. Wiosenna 1, faksem pod numer 42 684-19-76 lub na adres e-mail kontakt@sp7.elodz.edu.pl do dnia 07.05.2021 r. (karta zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej szkoły)

 

Nagrody:

-    dyplomy dla wszystkich uczestników

-    nagrody książkowe i rzeczowe dla najlepszych

Załączniki do pobrania:

 Formularz zgłoszenia i Regulamin

Pytania konkursowe

 

 

 

 

 

Archiwum: 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 2014/2015 , 2013/2014, 2012/2013,   2010/2011
2009/2010,  2008/2009, 2007/2008, 2006/20072005/2006, 2004/2005, 2003/2004