Jesteś naszym gościem

 

KLUB OBSERWATORÓW PTAKÓW

Szanowni Państwo!

    Klub Obserwatorów Ptaków działający od trzynastu lat w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich po raz kolejny zaprasza na wycieczki terenowe oraz spacery wszystkich zainteresowanych tematyką ornitologiczną. Będą się one odbywać w wybrane soboty od października 2015 do kwietnia 2016 roku. Podczas spotkań będziemy prowadzić obserwacje ptaki, uczyć się ich głosów, poznawać ich zachowania i zwyczaje.

 

Terminy, miejsca spacerów i wycieczek terenowych

 

03.10.2015 - Europejskie Dni Ptaków – liczenie ptaków wędrownych – wycieczka autokarowa nad Zbiornik Jeziorsko
(zgłoszenia przyjmowane telefonicznie).
04.10.2015 - Europejskie Dni PtakówGóra na Rogach (ul. Łupkowa / ul. Książka w Łagiewnikach) – liczenie ptaków wędrownych nad Łodzią w godzinach 900 - 1100.
07.11.2015 - Las Łagiewnicki - rzeka Brzoza - Arturówek. Zbiórka - pętla autobusowa 51A przy ul. Okólnej o godz. 930
19.12.2015 - Łódzki Park Kultury i Wypoczynku im. J. Piłsudskiego na Zdrowiu. Udział w obrączkowaniu ptaków. Zbiórka przed wejściem do Ogrodu Zoologicznego o godz. 900
09-17.01.2016 - Zimowe liczenie ptaków wodno – błotnych i drapieżnych wzdłuż rzeki Ner we współpracy z Sekcją Ornitologiczną Koła Naukowego Biologów UŁ. Trasa: most na rzece Ner przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków
– Konstantynów - Mirosławice – Lutomiersk (informacje udzielane telefonicznie)
30-31.01.2016 - Zimowe Ptakoliczenie – indywidualny udział w akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
12.03.2016 - Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3 – informacje udzielane telefonicznie lub na stronie www.ptaki.org.pl
19.03.2016 - W poszukiwaniu wiosny" – wyjazd Łódzką Koleją Aglomeracyjną do Sieradza nad Wartę
lub Park im. J. Poniatowskiego (informacje udzielane telefonicznie)
23.04.2016 - „Na skrzydłach wiosny” – wiosenne wędrówki ptaków – wycieczka autokarowa w Dolinę Bzury (Ktery - Borów
- Walewice) - zgłoszenia przyjmowane telefonicznie.
07.05.2016 - Lublinek (las komunalny) - Okołowice (dolina Neru) - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków - Nowy Józefów.
Zbiórka: ul. Maratońska/ul. Plocka (przejazd kolejowy) o godz. 830

 

    Wszystkich zainteresowanych spacerami i wycieczkami terenowymi (także osoby dorosłe) informujemy o konieczności zabrania biletów MPK, odpowiedniego stroju, w miarę możliwości lornetek i lunet, notesów i tradycyjnie dużej porcji dobrego humoru. Podsumowaniem całorocznej działalności Klubu Obserwatorów Ptaków będzie przeprowadzony w dniu 11.05.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich - XIV Konkurs Wiedzy o Ptakach „Hej dzieciaki, hej młodziaki – jakie to ptaki?” W dotychczasowych edycjach uczestniczyło prawie 1100 uczniów z 50 szkół podstawowych i gimnazjów aglomeracji łódzkiej. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki, a dla najlepszych liczne i cenne nagrody. Szczegółowe informacje o działalności Klubu Obserwatorów Ptaków można uzyskać pod numerami telefonów: 42 684-19-74, 42 684-19-76.

    Sympatyków i członków Łódzkiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.otop.org.pl) zapraszamy na spotkania Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego (www.ptaki.org.pl) odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca  o  godzinie  17.00   na   Wydziale   Biologii   i   Ochrony Środowiska  UŁ (ul. Banacha 1/3, budynek B, sala 114).

Wersja do wydruku

Jarosław Krajewski
Klub Obserwatorów Ptaków
Grupa Łódzka OTOP

 

 

Szkolne Koło OTOP "Sikorki"

Sprawozdania z działalności:

 

Klasa II d opiekun p. A. Roksela

 

Sprawozdanie z XIV Konkursu Wiedzy o Ptakach

11 maja 2016 roku odbył się XIV Konkurs Wiedzy o Ptakach organizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, Klub Obserwatorów Ptaków oraz Grupę Łódzką Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W tegorocznym konkursie wzięło udział 70 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Łodzi, Ozorkowa, Rzgowa oraz Starych Skoszew. Patronat nad konkursem objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, natomiast patronat medialny TVP3 Łódź.

A oto wyniki tegorocznego konkursu:

Szkoły Podstawowe:
  1 miejsce Agata Lesiak – Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach
  2 miejsce Ignacy Słomczyński – Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi
  3 miejsce Zuzanna Włodarczyk – Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
  4 miejsce Maria Włodarczyk – Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
  5 miejsce Karolina Szczepocka – Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach

 

Gimnazja:
  1 miejsce Mateusz Gabryś – Gimnazjum nr 33 w Łodzi
  2 miejsce Marta Więcek – Gimnazjum nr 18 w Łodzi
  3 miejsce Jakub Waprzko – Gimnazjum w Rzgowie
  4 miejsce Zofia Kaźmierczak – Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
  5 miejsce Barbara Pawlak – Społeczne Gimnazjum PRO ARTE w Łodzi

 

Nagrody najlepszym wręczali: przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty, starszy wizytator – pani Małgorzata Kopka

oraz kierownik Oddziału Organizacji Szkół Publicznych Wydziału Edukacji UMŁ – pani Elżbieta Kukuła.

 

 

 

 

 

XIV KONKURS WIEDZY O PTAKACH

 

Cele konkursu:

1.       Pobudzanie świadomości ekologicznej.

2.       Szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania.

3.       Promowanie działalności związanej z ochroną przyrody ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ornitologicznych.

4.      Integracja uczniów z różnych szkół mających wspólne zainteresowania.

           

            Zasady uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III (gimnazja) i uczniowie klas IV-VI (szkoły podstawowe). W konkursie mogą brać udział również uczniowie klas młodszych szczególnie zainteresowani tematyką ptaków. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych, proszę o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą legitymacje szkolną.

            Tematyka

  • znajomość pospolitych gatunków ptaków występujących w Polsce

  • środowiska życia ptaków

  • ochrona i rola ptaków w przyrodzie

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 11.05.2016 r. (środa) o godzinie 900 szkoły podstawowe i o godzinie 1000 gimnazja,  w  Szkole  Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1. Podsumowanie i ogłoszenie wyników przewidziane jest na godzinę 1130.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów trwających łącznie 45 minut.

1.       Test wyboru.

2.       Rozpoznawanie głosów ptaków.

3.       Rozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie materiałów wizualnych.

 

Zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszeń można przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich 95-535 Łódź, ul. Wiosenna 1, faksem pod numer 684-19-76 lub na adres e-mail sp7@vp.pl do dnia 06.05.2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku lub do pobrania ze strony internetowej szkoły)

 

Nagrody:

-    dyplomy dla wszystkich uczestników

-    nagrody książkowe i rzeczowe dla najlepszych

Załączniki do pobrania:

Formularze zgłoszeń: Szkoła podstawowa i Gimnazjum

Pytania konkursowe

 

Europejskie Dni Ptaków 2015

 

       Tradycyjnie podczas Europejskich Dni Ptaków odbyły się dwie wycieczki, w których uczestniczyło 121 osób. Szczegóły obserwacji z nad zbiornika Jeziorsko i z Góry na Rogach poniżej.

 Zbiornik Jeziorsko     |    Góra na Rogach   |

 

 

 

 

Archiwum: 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013,  2010/20112009/20102008/2009, 2007/2008, 2006/20072005/2006, 2004/2005, 2003/2004