Jesteś naszym gościem

 

KLUB OBSERWATORÓW PTAKÓW

Szanowni Państwo!

    Klub Obserwatorów Ptaków działający od czternastu lat w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich po raz kolejny zaprasza na wycieczki terenowe oraz spacery wszystkich zainteresowanych tematyką ornitologiczną. Będą się one odbywać w wybrane soboty od października 2016 do maja 2017 roku. Podczas spotkań będziemy prowadzić obserwacje ptaki, uczyć się ich głosów, poznawać ich zachowania i zwyczaje.

 

Terminy, miejsca spacerów i wycieczek terenowych

 

01.10.2016 - Europejskie Dni Ptaków – liczenie ptaków wędrownych – wycieczka autokarowa nad Zbiornik Jeziorsko
(zgłoszenia przyjmowane telefonicznie).
02.10.2016 - Europejskie Dni PtakówGóra na Rogach (ul. Łupkowa / ul. Książka w Łagiewnikach) – liczenie ptaków wędrownych nad Łodzią w godzinach 900 - 1100.
05.11.2016 - Las Łagiewnicki – dolina Brzozy – Modrzew -  Arturówek. Zbiórka - pętla autobusowa 51A przy ul. Okólnej o godz. 930
17.12.2016 - Łódzki Park Kultury i Wypoczynku im. J. Piłsudskiego na Zdrowiu. Udział w obrączkowaniu ptaków. Zbiórka przed wejściem do Ogrodu Zoologicznego o godz. 900
14.01.2017 - Zimowe liczenie ptaków wodno – błotnych i drapieżnych wzdłuż rzeki Ner we współpracy z Sekcją Ornitologiczną Koła Naukowego Biologów UŁ. Trasa: most na rzece Ner przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków – Konstantynów - Mirosławice – Lutomiersk (informacje udzielane telefonicznie)
28-29.01.2017 - Zimowe Ptakoliczenie – indywidualny udział w akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
11.03.2017 - Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3 – informacje udzielane telefonicznie lub na stronie www.ptaki.org.pl
01.04.2017 - „W poszukiwaniu wiosny" – wyjazd Łódzką Koleją Aglomeracyjną do Bratoszewic lub Park im. J. Poniatowskiego (w zależności od warunków atmosferycznych - informacje udzielane telefonicznie)
22.04.2017 - „Na skrzydłach wiosny” – wiosenne wędrówki ptaków – wycieczka autokarowa w Dolinę Bzury (Ktery - Borów - Walewice) - zgłoszenia przyjmowane telefonicznie.
06.05.2017 - EC IV- dolina Augustówki – dolina Olechówki – Park na Młynku. Zbiórka: al. Książąt Polskich / ul. Zakładowa (przystanek przy cmentarzu rzymskokatolickim) o godz. 830

 

Terminy - wersja do wydruku

    Wszystkich zainteresowanych spacerami i wycieczkami terenowymi (także osoby dorosłe) informujemy o konieczności zabrania biletów MPK, odpowiedniego stroju, w miarę możliwości lornetek i lunet, notesów i tradycyjnie dużej porcji dobrego humoru. Podsumowaniem całorocznej działalności Klubu Obserwatorów Ptaków będzie przeprowadzony w dniu 10.05.2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich - XV Konkurs Wiedzy o Ptakach „Hej dzieciaki, hej młodziaki – jakie to ptaki?” W dotychczasowych edycjach uczestniczyło prawie 1220 uczniów z 50 szkół podstawowych i gimnazjów aglomeracji łódzkiej. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki, a dla najlepszych liczne i cenne nagrody. Szczegółowe informacje o działalności Klubu Obserwatorów Ptaków można uzyskać pod numerami telefonów: 42 684-19-74, 42 684-19-76.

    Sympatyków i członków Łódzkiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.otop.org.pl) zapraszamy na spotkania Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego (www.ptaki.org.pl) odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca  o  godzinie  17.00   na   Wydziale   Biologii   i   Ochrony Środowiska  UŁ (ul. Banacha 1/3, budynek B, sala 114).

 

Jarosław Krajewski
Klub Obserwatorów Ptaków
Grupa Łódzka OTOP

 

 

 

 

 

Szkolne Koło OTOP "Sikorki"

Sprawozdania z działalności:

 

Klasa II d opiekun p. A. Roksela

 

 

 

 

XV KONKURS WIEDZY O PTAKACH

 

Patronat medialny

 

Cele konkursu:

1.       Pobudzanie świadomości ekologicznej.

2.       Szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania.

3.       Promowanie działalności związanej z ochroną przyrody ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ornitologicznych.

4.      Integracja uczniów z różnych szkół mających wspólne zainteresowania.

           

            Zasady uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III (gimnazja) i uczniowie klas IV-VI (szkoły podstawowe). W konkursie mogą brać udział również uczniowie klas młodszych szczególnie zainteresowani tematyką ptaków. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych, proszę o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą legitymacje szkolną.

            Tematyka

  • znajomość pospolitych gatunków ptaków występujących w Polsce

  • środowiska życia ptaków

  • ochrona i rola ptaków w przyrodzie

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 10.05.2017 r. (środa) o godzinie 900 szkoły podstawowe i o godzinie 1000 gimnazja,  w  Szkole  Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1. Podsumowanie i ogłoszenie wyników przewidziane jest na godzinę 1130.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów trwających łącznie 45 minut.

1.       Test wyboru.

2.       Rozpoznawanie głosów ptaków.

3.       Rozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie materiałów wizualnych.

 

Zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszeń można przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich 95-535 Łódź, ul. Wiosenna 1, faksem pod numer 42 684-19-76 lub na adres e-mail sp7@vp.pl do dnia 05.05.2017 r. (karta zgłoszenia w załączniku lub do pobrania ze strony internetowej szkoły)

 

Nagrody:

-    dyplomy dla wszystkich uczestników

-    nagrody książkowe i rzeczowe dla najlepszych

Załączniki do pobrania:

Formularze zgłoszeń: Szkoła podstawowa i Gimnazjum

Pytania konkursowe

 

 

Sprawozdanie z XV Konkursu Wiedzy o Ptakach

10 maja 2017 roku odbył się XV Konkurs Wiedzy o Ptakach organizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, Klub Obserwatorów Ptaków oraz Grupę Łódzką Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W tegorocznym konkursie wzięło udział 70 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Łodzi, Ozorkowa, Rzgowa, Pabianic, Woli Zaradzyńskiej, Wiączynia Dolnego oraz Starych Skoszew. Patronat nad konkursem objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, natomiast patronat medialny TVP3 Łódź.

A oto wyniki tegorocznego konkursu:

Szkoły Podstawowe:

1 miejsce  Maria Włodarczyk – Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
2 miejsce Krzysztof Skorupa – Szkoła Podstawowa T.O. Edukacja
3 miejsce Dominik Balczerowski – Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej
4 miejsce Kacper Mikulski - Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach
5 miejsce Zofia Brzezińska – Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach

 

Gimnazja:

1 miejsce Ignacy Słomczyński – Gimnazjum nr 16 w Łodzi
2 miejsce Jakub Waprzko – Gimnazjum w Rzgowie
3 miejsce Marta Więcek – Gimnazjum nr 18 w Łodzi
4 miejsce Mateusz Gabryś – Gimnazjum nr 33 w Łodzi
5 miejsce Agata Lesiak – Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym

 

Nagrody najlepszym wręczali:

Dr hab. Radosław Włodarczyk – przewodniczący Komisji Konkursowej, ornitolog, adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Tadeusz Musiał – opiekun Obszaru NATURA 2000 „Dolina Neru” oraz członek Klubu Obserwatorów Ptaków – Krzysztof Trepka.

 

 

 

Stawy Jana - 6 maja 2017

 

 

 

W poszukiwaniu wiosny" - 01.04.2017 Bratoszewice

 

 

 

 

 

Ogród Zoologiczny - obrączkowanie ptaków 17.12.2016

 

 

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2016

 

Podczas dwóch wycieczek nad Zbiornik Jeziorsko i Górę na Rogach uczestniczyło 130 obserwatorów, którzy zaobserwowali ponad 20 tysięcy osobników z 51 gatunków.

 

 

 

 

 

Archiwum: 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013,  2010/20112009/20102008/2009, 2007/2008, 2006/20072005/2006, 2004/2005, 2003/2004