Orlęta Filmowe Łodzi

 

REGULAMIN

IV KONKURSU FILMOWEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"ORLĘTA FILMOWE ŁODZI"

 

  

 

Temat:„A ja Łódź wolę!”

 

I. ORGANIZATOR I FUNDATOR NAGRÓD

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi,

- Muzeum Kinematografii w Łodzi,

- Zespół Producencki WJTeam/Likaon,

- Helios Łódź Sukcesja

 

II. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych.

 

III. CELE KONKURSU

- kształtowanie umiejętności prowadzenia narracji przy użyciu języka filmu

- zachęcenie do aktywności twórczej

- popularyzacja filmu jako dziedziny sztuki

- kształtowanie umiejętności tworzenia filmu

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać zrealizowane przez uczniów filmy, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- wymogi formalne - związek z tematem, długość od 3 do 5 minut,

- oryginalność,

- pomysłowość,

- jakość artystyczna,

- reżyseria,

- scenariusz,

- gra aktorska,

- scenografia,

- kostiumy,

- wartość edukacyjna filmu.

Pracę w formie mp4 należy dostarczyć na płycie DVD. Wraz z nią załącznik, informujący o reżyserze, scenarzyście, aktorach, autorach scenografii oraz kostiumach (wzór – załącznik nr 2).

 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest jednoetapowy.

Zwycięzców wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.

 

VI. TERMINARZ I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Zgłoszenie filmów do 30 kwietnia 2019 r. Szkolna Komisja Konkursowa oceni filmy i wyłoni zwycięzców.

 

ZGŁASZANIE FILMÓW DO KONKURSU

SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 FILMY.

 

FILM KONKURSOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi lub wysłać na adres Szkoły. Filmy mają wpłynąć do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Wysyłając zgłoszenie na konkurs rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia oraz zgodę na wykorzystywanie wizerunku osób występujących w filmie.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości podsumowania konkursu 22 maja 2019 roku w Muzeum Kinematografii w Łodzi, plac Zwycięstwa 1 o godzinie 10.00.

W trakcie uroczystości w sali kinowej Muzeum odbędzie się projekcja nagrodzonych filmów.

 

VIII. NAGRODY

Szkolna Komisja Konkursowa przyzna statuetki "Orlęta Filmowe Łodzi" w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz, aktor, aktorka, scenografia, kostiumy. Statuetki są ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.

 

Jednym z fundatorów nagrody głównej jest Zespół Producencki WJTeam/Likaon.

 

Szkolna Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody za najlepsze zdjęcia i montaż, której fundatorem jest Zespół Producencki WJTeam/Likaon.

 

Ponadto wśród nagród: bilety do kina Kinematograf oraz zwiedzanie Muzeum w dniu podsumowania konkursu – sponsor Muzeum Kinematografii; bilety do kina i książki ufundowane przez Helios Łódź Sukcesja.

 

Uczestnicy uroczystości podsumowania konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

1.Zaproszenia na uroczystość podsumowania konkursu zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Szkolną Komisję Konkursową są ostateczne.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW KONKURSU; ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DLA CELÓW KONKURSU (dotyczy wszystkich osób pojawiających się na ekranie); ZGODA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE FILMU

Załącznik nr 2 - EKIPA FILMOWA

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 

 

Sprawozdanie z III Konkursu Filmowego

dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi”

 

 

 

Z dumą informujemy o podsumowaniu III Konkursu Filmowego dla Szkół Podstawowych "Orlęta Filmowe Łodzi". 23 maja spotkaliśmy się w Muzeum Kinematografii, gdzie na wielkim ekranie oglądaliśmy dzieła młodych twórców: pełne emocji, radości i bezpretensjonalności.
Jest to dla nas bardzo radosna informacja, ponieważ to film naszych uczennic, Danuty i Weroniki Iżel, otrzymał statuetkę "Orlęta Filmowe Łodzi" w kategorii najlepszy film!
Podczas uroczystości najpierw powitaliśmy uczestników konkursu, ich opiekunów oraz dyrektorów szkół, ciesząc się, że już po raz trzeci podjęli ten trud i przygotowali filmy na konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi i przeprowadzony przy udziale Zespołu Producenckiego WJTeam/Likaon. Patronat nad konkursem objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, patronat medialny TVP Łódź a sponsorem nagród był między innymi Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
Zachęcamy do obejrzenia relacji telewizyjnej "Teleexpressu": https://teleexpress.tvp.pl/37056052/23052018-1700.
W tym roku temat był dość zagadkowy: "Zielono mi!". Zapewne uczniowie zastanawiali się, co to może oznaczać?
Żyję ekologicznie? Szanuję przyrodę. Żyję na luzie? Lubię marzyć, bawić się. A może chodzi o wizytę ufoludków?
Różne interpretacje - wszystkie bardzo ciekawe. Tak jak różnorodne były filmy, które zostały nadesłane na nasz konkurs. 23 maja podziwialiśmy część z nich. Na konkurs wpłynęło osiem filmów z czterech łódzkich szkół. W maju obradowała Szkolna Komisja Konkursowa, która miała za zadanie wyłonić zwycięzców. Jej skład tworzyli: przewodnicząca Pani Justyna Rucińska - Zespół Producencki WJTeam/ Likaon, Pani Anna Mroczek - Zespół Producencki WJTeam/ Likaon oraz Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, Pani Joanna Zielińska - Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Pani Anna Błoch - nauczycielka języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi. Jury było pod wrażeniem różnorodności filmów i oprócz nagród regulaminowych zdecydowało o przyznaniu wyróżnień.

 

Oto wyniki konkursu.

Najlepszy film: Szkoła Podstawowa nr 7 za film pod tytułem "Samozagłada". Ekipa filmowa w składzie: Danuta Iżel, Weronika Iżel. Nauczyciel prowadzący: Anna Błoch.

Najlepsza reżyseria: Szkoła Podstawowa nr 12 za film pod tytułem: "Jaki to kolor był?" - Natalia Grabska, Antoni Boruciński, Kajetan Szczepańczyk, Aleksandra Owczarek. Nauczyciel prowadzący: Joanna Dynaburska.

Najlepszy scenariusz: Szkoła Podstawowa nr 110 za film pod tytułem "Zielono mi - historia inna niż wszystkie" - Wiktoria Pacyniak, Julia Prochowska. Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Ziajska.

Najlepsza aktorka: Szkoła Podstawowa nr 12 za film pod tytułem: "Jaki to kolor był?" - Kajetan Szczepańczyk. Nauczyciel prowadzący: Joanna Dynaburska.

Najlepszy aktor: Szkoła Podstawowa nr 110 za film pod tytułem "Zielono mi - historia inna niż wszystkie" - Wiktoria Pacyniak. Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Ziajska.

Najlepsza scenografia: Szkoła Podstawowa nr 7 za film pod tytułem "Samozagłada" - Danuta Iżel, Weronika Iżel. Nauczyciel prowadzący: Anna Błoch.

Najlepsze kostiumy: Szkoła Podstawowa nr 110 za film pod tytułem "Zielono mi - historia inna niż wszystkie" - Agata Jankowska. Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Ziajska.

Wyróżnienia przyznane decyzją Szkolnej Komisji Konkursowej.

Wyróżnienie za najlepszy montaż i zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 7 za film pod tytułem „Samozagłada„ - Weronika Iżel. Nauczyciel prowadzący: Anna Błoch.

Wyróżnienie dla najlepszej aktorki drugoplanowej: Szkoła Podstawowa nr 110 za film pod tytułem "Zielono mi - historia inna niż wszystkie" - Julia Prochowska. Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Ziajska.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody: wycieczkę na plan filmowy, gadżety filmowe oraz fachowe recenzje przygotowane przez Zespół Producencki WJTeam/Likaon, bilety do kina oraz książki ufundowane przez Łódź Helios Sukcesja, bilety do kina Kinematograf ufundowane przez Muzeum Kinematografii, książki ufundowane przez Urząd Miasta Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Handlowe KOROB, ponadto pamiątkowe dyplomy i imponujące statuetki "Orląt". Co więcej, wszyscy uczestnicy obecni na finałowej uroczystości po gali mogli wziąć udział w zwiedzaniu Muzeum Kinematografii.
Nagrody najlepszym wręczali: Pani Elżbieta Kukuła - Kierownik Oddziału Organizacji Szkół Publicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi - Pani Małgorzata Kopka, doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Pani Dorota Barańska, Pani Justyna Rucińska - Przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursowej, Pani Anna Mroczek, przedstawicielka Stowarzyszenia Producentów Polskiej Animacji, przedstawicielka Łódź Helios Sukcesja - Pani Dorota Rogowska.Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w trzeciej edycji naszego konkursu i przybycie na uroczystość do Muzeum Kinematografii. Czekamy na Was za rok!
Na koniec jeszcze przedstawiamy recenzję przygotowaną przez Panią Justynę Rucińską uzasadniającą wybór filmu "Samozagłada" naszych uczennic Danuty i Weroniki Iżel jako najlepszego filmu III Konkursu Filmowego dla Szkół Podstawowych "Orlęta Filmowe Łodzi":
"Jury postanowiło nagrodzić film "Samozagłada" nagrodą ze względu na oryginalność i dojrzałość pomysłu oraz swobodne posługiwanie się środkami filmowymi w jego realizacji. Film jako jedyny z obejrzanych propozycji, które wzięły udział w konkursie, ukazuje nie tylko obecne działania człowieka szkodzące naturze, ale również w "postapokaliptycznej" konwencji portretuje obraz naszego świata w roku 2150. Tak zakrojony scenariusz został wsparty dobrze zrealizowanymi zdjęciami (na uwagę zasługuje operowanie detalem w części pierwszej filmu oraz sposób pokazania spaceru bohaterek w maskach) oraz dokumentalną końcówką prezentującą wycinki z prasy alarmujące informacjami o stanie naszej planety. Atmosferę grozy i powagi sytuacji podkreśla szczególnie jedno z haseł: "Pamiętaj, może być jeszcze gorzej".

 

Informujemy, że na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości pięciuset złotych z Urzędu Miasta Łodzi w ramach realizacji zadania "promocja oświaty".

 

Anna Błoch

Jarosław Krajewski

 

 

Sprawozdanie z II Konkursu Filmowego

dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi”

 

 

Z wielką radością informujemy o uroczystym podsumowaniu II Konkursu Filmowego dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi”

 

Zachęceni sukcesem pierwszej edycji – przede wszystkim projekcjami, które mogliśmy podziwiać w dniu uroczystego podsumowania - zdecydowaliśmy o zorganizowaniu II Konkursu Filmowego dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi”.

W tym roku temat brzmiał: „Tolerancja – każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi”. Chcieliśmy, aby był dla uczniów inspiracją do przemyśleń, dał im możliwość wypowiedzenia się: czym jest dla nich akceptowanie innych, dlaczego wszyscy ludzie zasługują na równe traktowanie; jakie trudności napotykamy w obcowaniu z tym, co jest odmienne.

Nie zawiedliśmy się. Finałowe projekcje były świadectwem dojrzałości i wrażliwości młodych, łódzkich twórców filmowych.

Na konkurs wpłynęło jedenaście filmów z siedmiu szkół: sześciu łódzkich i jednej z Rogowa. W maju zebrała się Szkolna Komisja Konkursowa, która miała za zdanie wyłonić zwycięzców. Jej skład tworzyli: przewodnicząca Pani Justyna Rucińska - Zespół Producencki WJTeam/ Likaon, Pani Anna Mroczek – Zespół Producencki WJTeam/ Likaon oraz Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, Pani Izumi Yoshida – reżyserka filmowa oraz Pani Anna Błoch – nauczycielka języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi. Jury było pod wrażeniem wszystkich filmów i oprócz nagród regulaminowych zdecydowało o przyznaniu wyróżnień.

24 maja 2017 roku spotkaliśmy się z uczniami, nauczycielami, dyrektorami szkół oraz rodzicami w gościnnych murach sali kina Kinematograf w Łodzi, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie II Konkursu Filmowego dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, Zespół Producencki WJTeam/Likaon oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Patronat nad konkursem objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, a patronat medialny TVP Łódź.

 

Oto wyniki konkursu.

Najlepszy film: Szkoła Podstawowa nr 12 z Łodzi za film „Tolerancja. Ekipa filmowa w składzie: Natalia Grabska, Antoni Boruciński, Kajetan Szczepańczyk, Aleksandra Owczarek. Nauczyciel prowadzący: Joanna Dynaburska.

Najlepsza reżyseria: Szkoła Podstawowa nr 12 z Łodzi za film „Tolerancja”: Antoni Boruciński, Kajetan Szczepańczyk. Nauczyciel prowadzący: Joanna Dynaburska.

Najlepszy scenariusz: Szkoła Podstawowa nr 12 z Łodzi za film „Tolerancja”: Natalia Grabska, Aleksandra Owczarek. Nauczyciel prowadzący: Joanna Dynaburska.

Najlepsza aktorka: Szkoła Podstawowa nr 110 z Łodzi za film „Tolerancja – każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi”: Wiktoria Pacyniak. Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Ziajska.

Najlepszy aktor: Szkoła Podstawowa nr 12 z Łodzi za film „Tolerancja”: Kajetan Szczepańczyk. Nauczyciel prowadzący: Joanna Dynaburska.

Najlepsze kostiumy: Szkoła Podstawowa nr 7 z Łodzi za film „Tolerancja”: Danuta Iżel, Weronika Iżel. Nauczyciel prowadzący: Anna Błoch.

Najlepsza scenografia: Szkoła Podstawowa nr 7 z Łodzi za film „Tolerancja”: Danuta Iżel, Weronika Iżel. Nauczyciel prowadzący: Anna Błoch.

Poza regulaminowe wyróżnienia przyznane decyzją Szkolnej Komisji Konkursowej.

Wyróżnienie za najlepszy montaż i zdjęcia: Zespół Szkół w Rogowie za film pod tytułem „Wiktoria – znaczy zwycięstwo”: Michał Nowak. Nauczyciel prowadzący: Anna Fijałkowska.

Wyróżnienie za próbę realizacji filmu w konwencji dokumentu: Szkoła Podstawowa nr 193 za film pod tytułem „Tolerować każdy może”. Ekipa filmowa: Franciszek Figlewicz, Piotr Włudarczyk, Bartosz Rybak, Dominik Glicner, Leon Madej, Zuzanna Janiszewska, Natalia Gołos, Hanna Wiktorska, Łukasz Pajączkowski, Jakub Kulesza. Nauczyciel prowadzący: Paweł Rzęsa.

Wyróżnienie za próbę realizacji filmu w konwencji teledysku: Szkoła Podstawowa nr 33 za film „Inny nie znaczy gorszy”. Ekipa filmowa: Oliwier Czajczyński, Mateusz Nowak, Marcin Wiśniewski. Nauczyciel prowadzący: Joanna Miller.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody: wycieczkę na plan filmowy, gadżety filmowe oraz fachowe recenzje przygotowane przez Zespół Producencki WJTeam/Likaon, bilety do kina oraz książki ufundowane przez Łódź Helios Sukcesja, bilety do kina Kinematograf ufundowane przez Muzeum Kinematografii, książki o tematyce filmowej ufundowane przez Urząd Miasta Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Handlowe KOROB, ponadto pamiątkowe dyplomy i przepiękne statuetki „Orląt”.

Nagrody najlepszym wręczali: Pani Elżbieta Kukuła - Kierownik Oddziału Organizacji Szkół Publicznych Wydziału Edukacji Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Pan Jarosław Krajewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, Pani Justyna Rucińska - Przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursowej oraz Pani Izumi Yoshida – członkini Szkolnej Komisji Konkursowej.

Podczas uroczystości mieliśmy okazję do wzruszeń, śmiechu oraz byliśmy świadkami podziękowań młodych twórców.

Ponadto wszyscy uczestnicy obecni na finałowej uroczystości po gali mogli wziąć udział w zwiedzaniu Muzeum Kinematografii. Dzieci były pod wrażeniem wnętrz pałacowych, fotoplastykonu, wystawy „Pałac pełen bajek”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w drugiej edycji naszego konkursu i przybycie na uroczystość do Muzeum Kinematografii. Czekamy na Was za rok!

 

Anna Błoch

Jarosław Krajewski

 

 

 

 

Sprawozdanie z I Ogólnołódzkiego Konkursu Filmowego

dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi”

 

Z dumą informujemy o uroczystym podsumowaniu I Ogólnołódzkiego Konkursu Filmowego dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi”.

Pomysł na „Orlęta Filmowe Łodzi” zrodził się z chęci kontynuowania filmowej tradycji Łodzi, czyli miasta – stolicy naszej kinematografii, swoistego polskiego Hollyłódź; miejsca, w którym kształcili się Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Kieślowski. Przygotowania do przeprowadzenia konkursu trwały od września 2015 roku. W lutym po raz pierwszy poinformowaliśmy łódzkie szkoły o naszej inicjatywie. Do końca kwietnia czekaliśmy na filmy młodych twórców. Temat: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”.

Na konkurs wpłynęło trzynaście filmów z ośmiu szkół: siedmiu łódzkich i jednej z Rogowa. W maju zebrała się Szkolna Komisja Konkursowa, która miała za zdanie wyłonić zwycięzców. Jej skład tworzyli: przewodnicząca Pani Justyna Rucińska - Zespół Producencki WJTeam/ Likaon, Pani Anna Mroczek – Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, Pan Piotr Kardas – Dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!pla, Pani Izumi Yoshida – reżyserka filmowa oraz Pani Anna Błoch – nauczycielka języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.

I tak 25 maja 2016 roku w Muzeum Kinematografii w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie I Ogólnołódzkiego Konkursu Filmowego dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, Zespół Producencki WJTeam/Likaon oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Patronat nad konkursem objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, a patronat medialny TVP Łódź oraz Gazeta Wyborcza.

Oto wyniki konkursu.

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 56 w Łodzi za film „Bo to, co ważne było pod nosem”. Ekipa filmowa w składzie: Wiktoria Kocińska, Paulina Kowalczyk. Nauczyciel prowadzący: Pani Joanna Wiśniewska

II miejsce – Zespół Szkół w Rogowie za film „Szczęście w nieszczęściu”. Ekipa filmowa w składzie: Gabriela Nowak, Dominika Szczodrowska, Natalia Kaczorowska. Nauczyciel prowadzący: Pani Paulina Podogrocka

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 81 za film „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Ekipa filmowa w składzie: Karolina Stępień, Maja Filanowska, Wiktoria Zaczkiewicz. Nauczyciel prowadzący: Pani Wioletta Szwebs

I wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 7 za film: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Ekipa filmowa w składzie: Danuta Iżel, Weronika Iżel, Julia Tomaszewska.

II wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 33 za film: „Poziom ZERO”. Ekipa filmowa w składzie: Oliwier Czajczyński, Marcin Wiśniewski. Nauczyciel prowadzący: Pani Joanna Miller.

 

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody: wycieczkę na plan filmowy ufundowaną przez Zespół Producencki WJTeam/Likaon, bilety do kina Silver Screen, do kina Kinematograf, książki o tematyce filmowej ufundowane przez Urząd Miasta Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Handlowe KOROB, pamiątkowe dyplomy i przepiękne statuetki „Orląt”. Nagrody najlepszym wręczali przedstawiciel Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi główny specjalista Pani Joanna Pernak, doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Pani Jolanta Bielecka, Dyrektor Biura Poselskiego posłanki na Sejm VIII kadencji Pani Katarzyny Lubnauer – Pan Damian Raczkowski.

Uroczystości towarzyszyła wspaniała atmosfera, na którą złożyły się projekcje nagrodzonych filmów, nastrojowe wnętrze sali kinowej Muzeum Kinematografii oraz fachowe recenzje przedstawione przez przewodniczącą Szkolnej Komisji Konkursowej Panią Justynę Rucińską.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w pierwszej edycji naszego konkursu i przybycie na uroczystość do Muzeum Kinematografii. Bez Was nie mogłoby się udać!

 

Do zobaczenia za rok!

Anna Błoch

Jarosław Krajewski