godlo
logo szkoły

 

 

   

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Orląt Lwowskich

93-535 Łódź

ul. Wiosenna 1

tel. 42 684-19-76

e-mail: kontakt@sp7.elodz.edu.pl

 

„W bezpiecznej i życzliwej atmosferze dbamy o wszechstronny
rozwój ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości”

 

Jesteśmy szkolą bezpieczną i tolerancyjną, twórczą i nowoczesną, ale też pełną szacunku dla naszej historii i jej bohaterów, kultywującą narodowe tradycje, kształtującą świadome postawy obywatelskie oraz pielęgnującą uniwersalne, ogólnoludzkie wartości.

Dążymy do tego, aby nasz uczeń:

 

punktor

był kreatywny i poszukujący, prawy i odpowiedzialny, tolerancyjny i uczciwy;

punktor

potrafił odnaleźć swoje miejsce w grupie zachowując cechy indywidualne;

punktor

szanował tradycje i kulturę narodu;

punktor

miał świadomość ekologiczną i prowadził zdrowy styl życia;

punktor

wykorzystując swoje możliwości dążył do ciągłego rozwoju swojej osobowości i podnoszenia sprawności fizycznej.

Absolwent naszej szkoły odczuwa potrzebę kształtowania umiejętności i pogłębiania wiedzy potrafiąc odnaleźć się na wyższym etapie kształcenia.


W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych:

 

Klasa I a

Klasa I b

Klasa I c

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

     Od ... r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, która będzie trwała do ... r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo tutaj. W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą tel. 42 684-19-76 lub 660-817-729.

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zalogowanie do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu:

lodz.elemento.pl

  1. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych w obwodzie Szkoły należy złożyć „Zgłoszenie”.
  2. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem Szkoły należy wypełnić „Wniosek”.

     Zasady dotyczące rekrutacji uczniów do klas pierwszych oraz kryteriów zawarte są w Statucie Szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie Szkoły wraz z odpowiednimi drukami, które można także pobrać poniżej.

Terminarz naboru:

  • ... r. – ... r. – składanie* zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;

  • ... r. – ... r. do godz. 1500 – składanie wydrukowanych z systemu wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

  • ... r. – ... r. – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły (terminarz i informacje przekazywane przez sekretariat szkoły)

  • ... r. do godz. 1200 – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

  • ... r.... r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • ... r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  • ... r. – ... r. do godz. 1500 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia*, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

  • ... r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

* - Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności:
- składania wydrukowanych z systemu: zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkol podstawowych lub wniosków 0 przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- składania do dyrektorów szkol, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem 0 potrzebie kształcenia specjalnego,
- składanie przez rodzic6w kandydat6w spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

 

 

             Zapewniamy:

punktor indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności,
punktor energiczną, pełną zapału, kreatywną kadrę pedagogiczną,
punktor ciekawe, atrakcyjne i efektywne formy pracy,
punktor opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty szkolnego i pielęgniarki,
punktor całodzienną opiekę świetlicy szkolnej,
punktor smaczne, obfite i tanie obiady,
punktor

uczestniczyliśmy lub uczestniczymy w programach:
„Młodzi ekolodzy to my”,
Comenius, Siatkarska Łódź, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, Szkoła na widelcu”, „Trener Osiedlowy”, „Edukacja przez szachy w szkole”, „Mistrzowie Kodowania”, "Piękna nasza Polska cała", "Oblicza Dialogu - Młody Asyż, młodzież na rzecz tolerancji", "Budząca się szkoła", "e-Twinning", "CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego", "Odkrywcy Łodzi", "Niepodległą", "AIESEC - Poland", "Dzień z życia z Pałacem Herbsta", "Europe CodeWeek 2016", "Łódzkie Orlęta, Spadkobiercy Niepodległości", "Erazmus" i "Szkoła Przyjazna Zwierzętom".

 

            Proponujemy:

 

punktor zajęcia z terapii pedagogicznej, logopedii, arteterapii i biofeedback'u,
punktor zajęcia z gimnastyki sportowej, basen i judo,
punktor zajęcia w środowisku pozaszkolnym: Dom Kultury, Instytut Europejski, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, teatry, kina, muzea, przedszkola i inne instytucje,
punktor zajęcia pozalekcyjne:

        - koło „Stawiam na matematykę”,

        - koło „Przygoda z fizyką”

        - koło „W kręgu fizyki”

        - koło dziennikarsko–redakcyjne gazetki szkolnej „SIÓDEMECZKA” ,

        - koło historyczne,
  - koło historii i kultury kresów wschodnich,

        - koło Młodych Przyjaciół Łodzi,

        - koło Młodych Ekologów,

        - koło plastyczne,

        - koło języka angielskiego,

        - koło religijne,

        - szkolne koło ratowników,

        - szkolne koło Caritas,

        - szkolne koło wolontariatu

        - chór szkolny,

        - szkolny klub szachowy,

        - Klub Obserwatorów Ptaków,

        - koło turystyki pieszej „Siódemkowe piechórki” ,

        - biofeedback,

        - szkolenie baletowe,

        - koło origami,

        - koło "Mistrzowie Kodowania",

        - koło informatyczne "Z programowaniem na TY"

        - koło debaty oxfordzkiej,

        - koło biologiczne „młodzi biolodzy z wiosennej”,

        - koło teatralne,

        - Arteterapia

        - zajęcia wyrównujące wiedzę z j. polskiego, matematyki, chemii i fizyki.

        - Zajęcia uspołeczniające ukierunkowane na empatię i tolerancję

        - Zajęcia z sensoplastyki z elementami treningu kreatywności

 

"SIÓDEMKA" to szkoła z tradycjami, to prestiż i renoma,

to gwarancja wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki.