Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Orląt Lwowskich

93-535 Łódź

ul. Wiosenna 1

tel. 42 684-19-76

e-mail: sp7@vp.pl

 

„W bezpiecznej i życzliwej atmosferze dbamy o wszechstronny
rozwój ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości”

 

Jesteśmy szkolą bezpieczną i tolerancyjną, twórczą i nowoczesną, ale też pełną szacunku dla naszej historii i jej bohaterów, kultywującą narodowe tradycje, kształtującą świadome postawy obywatelskie oraz pielęgnującą uniwersalne, ogólnoludzkie wartości.

Dążymy do tego, aby nasz uczeń:

 

punktor

był kreatywny i poszukujący, prawy i odpowiedzialny, tolerancyjny i uczciwy;

punktor

potrafił odnaleźć swoje miejsce w grupie zachowując cechy indywidualne;

punktor

szanował tradycje i kulturę narodu;

punktor

miał świadomość ekologiczną i prowadził zdrowy styl życia;

punktor

wykorzystując swoje możliwości dążył do ciągłego rozwoju swojej osobowości i podnoszenia sprawności fizycznej.

Absolwent naszej szkoły odczuwa potrzebę kształtowania umiejętności i pogłębiania wiedzy potrafiąc odnaleźć się na wyższym etapie kształcenia.


W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych:

 

Klasa I a

„Wędrowcy” - zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową MEN z wykorzystaniem metodyki zuchowej. Wychowawca mgr Joanna Derejska.

Klasa I b

„Sportowcy” - specjalność gimnastyka sportowa (nabór do klasy dokonywany jest przez trenerów wg ustalonych zasad). Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową MEN. Wychowawca mgr Bogumiła Grzyb.

Klasa I c

„Mali artyści” - zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową MEN obejmujące formy pracy ukierunkowane na rozwój kreatywności i twórczości własnej dzieci. Wychowawca mgr Anna Skurtys.

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

     Od 06.05.2019 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, która będzie trwała do 17.06.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo tutaj.

 

Zalogowanie do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu:

lodz.elemento.pl

 1. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych w obwodzie Szkoły należy złożyć „Zgłoszenie”.
 2. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem Szkoły oraz ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej należy wypełnić „Wniosek”.

     Zasady dotyczące rekrutacji uczniów do klas pierwszych, kryteriów oraz naboru uczniów do oddziału sportowego zawarte są w Statucie Szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie Szkoły wraz z odpowiednimi drukami, które można także pobrać poniżej.

Terminarz naboru:

 • 06.05.2019 r. – 28.05.2019 r. – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;

 • 06.05.2019 r. – 20.05.2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klasy sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie kryteriów.

 • 21.05.2019 r. – 22.05.2019 r.  w godz. 1600 –1700 – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do klas sportowych odbywający się w hali MOSiR przy ul Karpackiej 61.
  21.05.2019 r. - próby sprawnościowe dziewcząt.
  22.05.2019 r. - próby sprawnościowe chłopców.

 • 23.05.2019 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 • 29.05.2019 r. 31.05.2019 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 10.06.2019 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • 11.06.2019 r. – 13.06.2019 r. do godz. 1500 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

 • 17.06.2019 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do oddziału sportowego

Zgłoszenie należy pobrać ze strony lodz.elemento.pl i w dniach .. maja 2019 r. złożyć wypełnione w sekretariacie szkoły.
Próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w dniu ... maja 2019 r. w godz. 1200-1300 i 1600-1700 w hali sportowej MOSiR przy ul. Karpackiej 61.

Komisja Rekrutacyjna

 

 

             Zapewniamy:

punktor indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności,
punktor energiczną, pełną zapału, kreatywną kadrę pedagogiczną,
punktor ciekawe, atrakcyjne i efektywne formy pracy,
punktor opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty szkolnego i pielęgniarki,
punktor całodzienną opiekę świetlicy szkolnej,
punktor smaczne, obfite i tanie obiady,
punktor

uczestniczyliśmy lub uczestniczymy w programach:
„Młodzi ekolodzy to my”,
Comenius, Lekkoatletyka dla wszystkich, Siatkarska Łódź, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, Szkoła na widelcu”, „Trener Osiedlowy”, „Edukacja przez szachy w szkole”, „Mistrzowie Kodowania”, "Piękna nasza Polska cała", "Oblicza Dialogu - Młody Asyż, młodzież na rzecz tolerancji", "Budząca się szkoła", "e-Twinning", "Edukacja przez szachy", "Odkrywamy Łódź", "Niepodległą", "AIESEC - Poland", "Dzień z życia z Pałacem Herbsta", "Europe CodeWeek 2016", "READON", "Erazmus" i "Szkoła Przyjazna Zwierzętom".

 

            Proponujemy:

 

punktor zajęcia z terapii pedagogicznej, logopedii, arteterapii i biofeedback'u,
punktor zajęcia z gimnastyki sportowej, basen i judo,
punktor zajęcia w środowisku pozaszkolnym: Dom Kultury, Instytut Europejski, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, teatry, kina, muzea, przedszkola i inne instytucje,
punktor zajęcia pozalekcyjne:

        - koło matematyczne,

        - koło dziennikarskie,

        - "Dobre wychowanie, czyli savior-vivre dla dzieci",

        - koło historyczne,
  - koło historii i kultury kresów wschodnich,

        - koło Młodych Przyjaciół Łodzi,

        - koło Młodych Ekologów,

        - koło plastyczne,

        - koło języka angielskiego,

        - koło religijne,

        - szkolne koło ratowników,

        - szkolne koło Caritas,

        - chór szkolny,

        - szkolny klub szachowy,

        - Klub Obserwatorów Ptaków,

        - kinezjologia edukacyjna,

        - piłka nożna,

        - siatkówka,

        - biofeedback,

        - szkolenie baletowe,

        - koło origami,

        - "Mistrzowie Kodowania",

        - "Zdrowe dzieciaki",

        - "Zabawa z nitką",

        - koło teatralne,

        - zajęcia wyrównujące wiedzę z j. polskiego, matematyki i przyrody.

 

"SIÓDEMKA" to szkoła z tradycjami, to prestiż i renoma,

to gwarancja wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki.