Strażnicy Pamięci

 

Zadaniem Strażników Pamięci jest otaczanie Pomnika Stulecia Odzyskania Niepodległości – znajdującego się przed budynkiem szkoły – szczególną opieką i przekazywanie informacji o tym wyjątkowym miejscu całej społeczności szkolnej. Do zadań uczniów należy również pielęgnowanie pamięci o bohaterach narodowych oraz ważnych wydarzeniach i rocznicach historycznych.

Pamiętając o najważniejszych datach w historii naszej Ojczyzny delegacje Strażników Pamięci zapalają znicze i składają kwiaty pod pomnikiem. Ponadto przygotowują gazetkę na tablicę historyczną, która prezentuje najważniejsze informacje dotyczące danego wydarzenia.

 

Kalendarz rocznic historycznych
Strażników Pamięci:

Wrzesień
1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej
17 września – agresja wojsk radzieckich na Polskę

Listopad
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
22 listopada – Święto Patrona Szkoły
29 listopada – wybuch powstania listopadowego

Grudzień
14-22 grudnia – wydarzenia grudniowe 1970

Styczeń
22 stycznia – wybuch powstania styczniowego

Marzec
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Maj
8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Strażnicy Pamięci
- Opiekunowie Pomnika

Ia – Karolina Kucharska
Ib – Małgorzata Banasiak
Ic – Amelia Szadowiak
IIa – Natalia Matuszewska
IIb – Michalina Rzepkowska
IIc – Zofia Mikłasz
IIIa – Bartosz Halkiewicz
IIIb – Marcelina Kunka
IIIc – Rafała Misiewicz
IVa – Lena Mosiołek
IVb – Kacper Płużka
IVc – Maura Birkowska
IVd – Wiktor Gorgoń
Va – Iga Czaja
Vb – Eryk Banasiak
Vc – Amelia Lipczyńska
Vd – Katarzyna Orman
VIa – Tobiasz Kozłowicz
VIb – Kacper Rudyk
VIc – Jagoda Rosiak
VIIa – Olgierd Sumarowski
VIIb – Oskar Piórkowski
VIIc – Jeremi Klimczak
VIId – Maksymilian Wejder
VIIIa – Maja Wichrowska
VIIIb – Mateusz Kaleta
VIIIc – Igor Herzog
VIIId – Igor Werner

 

Bałuckim szlakiem pamięci i dialogu

14 maja uczestnicy projektu „Łódzkie Orlęta, spadkobiercami niepodległości” wraz z opiekunem p. Agnieszką Desput uczestniczyli w wycieczce pieszej Bałuckim szlakiem pamięci i dialogu.

Ta wyjątkowa lekcja historii rozpoczęła się pod Pomnikiem Chwały Żołnierzy Armii „Łódź“, następnie odwiedziliśmy miejsca związane z tragiczną historią łódzkiej ludności w czasie II wojny światowej: Park Ocalałych, Kuźnię Cygańską, Obelisk Promienistych, Pomnik Martyrologii Dzieci.

Pan dr Tadeusz Bogalecki w Muzeum Stacji Radegast i na cmentarzu żydowskim przybliżył nam tragiczne losy łódzkich Żydów.

Wszyscy z przejęciem wysłuchaliśmy historii i wiemy, że lekcja ta zaowocuje refleksją nad losami ludzi zamordowanych w czasie II wojny światowej.

th_1 (2 kB) th_2 (2 kB) th_3 (2 kB) th_4 (3 kB) th_5 (2 kB)


Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja 2019 roku Stażnicy Pamięci zapalili znicz pamięci pod Pomnikiem Stulecia Odzyskania Niepodległości w celu upamiętnienia 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe ustanowione przez Sejm w 2015 roku. Upamiętnia ono zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. II wojna światowa zakończyła się podpisaniem aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec w Berlinie 8 maja 1945 roku.

th_1 (2 kB) th_2 (2 kB) th_3 (2 kB) th_4 (2 kB)


XIX Międzyszkolna Lekcja Pamięci przy Pomniku Katyńskim

W związku ze zbliżającą się rocznicą zbrodni katyńskiej 3 kwietnia br. uczniowie biorący udział w projekcie „Łódzkie Orlęta, spadkobiercami niepodległości” oraz nauczycielka historii p. Agnieszka Desput wzięli udział w XIX Międzyszkolnej Lekcji Pamięci przy Pomniku Katyńskim.

Uczniowie uczestniczyli w apelu poległych i modlitwie za zamordowanych żołnierzy w Charkowie, Twerze i Katyniu. Szczególnie cenną lekcją były wspomnienia o zamordowanych opowiedziane przez przedstawicieli stowarzyszenia „Rodzina Katyńska“ i „Rodzina Policyjna 1939 r.“

Uczestnicy lekcji zapalili znicze i uczcili pamięć poległych minutą ciszy.

th_1 (4 kB) th_2 (2 kB) th_3 (2 kB) th_4 (5 kB) th_5 (3 kB)


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2019 roku Strażnicy Pamięci uczcili pamięć żołnierzy poległych i pomordowanych oraz wszystkich więźniów i prześladowanych członków organizacji zbrojnego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego.
Przy pomniku znajdującym się przed budynkiem naszej szkoły uczniowie zapalili znicze, których światła upamiętniały żołnierzy niezłomnych. Nauczyciel bibliotekarz przybliżył zebranym tematykę „Żołnierzy Wyklętych”.

th_1 (2 kB) th_2 (2 kB) th_3 (2 kB) th_4 (2 kB) th_5 (2 kB) th_6 (2 kB)


156 rocznica Powstania Styczniowego
(1863-2019)

W styczniowe przedpołudnie Strażnicy Pamięci zapalili znicze pod Pomnikiem Stulecia Odzyskania Niepodległości, upamiętniając w ten sposób 156 rocznicę Powstania Styczniowego, największego - w XIX wieku - polskiego zrywu narodowego. Powstanie, pomimo klęski militarnej, umocniło polską świadomość narodową, miało również wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

th_1 (2 kB) th_2 (2 kB) th_3 (3 kB) th_4 (2 kB) th_5 (2 kB) th_6 (2 kB)


„Pomnik Stulecia Odzyskania Niepodległości”

9 listopada 2018 roku, po uroczystych apelach upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę przed budynkiem szkoły dokonano odsłonięcia „Pomnika Stulecia Odzyskania Niepodległości”.

W asyście pocztu sztandarowego i Strażników Pamięci-Opiekunów Pomnika Dyrektor Szkoły pan Jarosław Krajewski wraz z delegacją najmłodszych uczniów z klas pierwszych odsłonił obelisk. Dyrektor wyjaśnił zebranym znaczenie wzruszającego cytatu Jana Kochanowskiego oraz pamiątkowego napisu na Pomniku. Podkreślił jak ważne są pamięć, szacunek i wdzięczność wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę, którzy w walce poświęcili to, co najcenniejsze każdemu człowiekowi – własne życie.

Zwracając się do Strażników Pamięci, zaznaczył, że to na nich spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność, bowiem to oni będą otaczać pomnik szczególną opieką oraz przekazywać informacje o tym wyjątkowym miejscu całej społeczności szkolnej.

Na zakończenie delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze w dowód pamięci o tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny.

„Pomnik Stulecia Odzyskania Niepodległości” wykonany jest ze skały serpentynit, wydobytej na Dolnym Śląsku; skały metamorficznej twardej, o wadze 1,5 tony, wytrzymałej i odpornej na działanie czynników atmosferycznych.

Na kamieniu przytwierdzona została tabliczka z inskrypcją:

„A JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA,
TYM, CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE…

JAN KOCHANOWSKI

BOHATEROM, KTÓRZY ODZYSKALI DLA NAS NIEPODLEGŁOŚĆ;
LUDZIOM, KTÓRZY NIE PYTALI, „CO ICH KRAJ MOŻE ZROBIĆ
DLA NICH”, BO WIEDZIELI, CO MOGĄ, CO CHCĄ I CO POWINNI
DLA SWEGO KRAJU ZROBIĆ…

KTÓRZY STO LAT TEMU WYZWOLILI POLSKĘ Z JARZMA
NIEWOLI…

Z WYRAZAMI NAJGŁĘBSZEGO SZACUNKU
DYREKCJA I SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY

11 LISTOPADA 2018 ROKU

 

th_dscn1347 (5 kB) th_dscn1346 (3 kB) th_dscn1351 (4 kB) th_dscn1354 (2 kB) th_dscn1355 (2 kB) th_dscn1356 (4 kB)
th_dscn1359 (4 kB) th_dscn1362 (4 kB) th_dscn1364 (4 kB) th_dscn1365 (4 kB) th_dscn1366 (4 kB) th_dscn1370 (3 kB)
th_dscn1371 (4 kB) th_dscn1374 (4 kB) th_dscn1376 (3 kB) th_dscn1375 (4 kB) th_dscn1378 (4 kB) th_dscn1380 (4 kB)
th_dscn1382 (2 kB) th_dscn1383 (3 kB) th_dscn1384 (3 kB)


 

Strażnicy Pamięci - Opiekunowie Dębu - KLASA IC

 

Mierzenie Dębu Pamięci

Dnia 13 listopada 2018 roku uczniowie klasy Ic dokonali pomiaru obwodu dębu rosnącego przed szkołą. Na wysokości pierśnicy (ok. 130 cm) odczytano wynik - 25 cm co wskazuje, że ma ok. 10 lat. Został posadzony wiosną 2009 roku. Wynik zapisano w tabeli pomiaru, która będzie przechowywana w bibliotece. Następny pomiar w przyszłym roku.

th_1 (4 kB) th_2 (4 kB) th_3 (4 kB) th_4 (4 kB) th_5 (4 kB) th_6 (4 kB) th_7 (4 kB) th_8 (4 kB)