Ważne wydarzenia

Nadanie imienia150-lecie szkoły100-lecie Orląt

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 7 imienia „Orląt Lwowskich”
22 listopada 2011 roku

     W życiu każdego z nas są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w pamięć. Takim doniosłym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, dyrekcji, nauczycieli i pracowników było nadanie naszej szkole imienia Orląt Lwowskich.

     Na tę uroczystość czekaliśmy ponad półtora roku i staraliśmy się do niej należycie przygotować, tak, aby wszyscy czuli, że patron – którego wspólnie wybraliśmy – jest nam bliski, znany i potrzebny. Chcieliśmy poznać dobrze historię Orląt Lwowskich, wartości, którymi się kierowały i ideały, którym poświęcały życie. Chcieliśmy poprzez obecność „Orląt Lwowskich” w naszych planach wychowawczych, w hymnie szkoły, na lekcjach zaznaczyć ich wpływ na nasz szkolny system wartości.
W dniu – dla nas tak wyjątkowym – byliśmy pewni, że nasza długotrwała praca miała sens, a nasze działania przyniosły zamierzony efekt. Orlęta Lwowskie stały się nieodzowną częścią naszej „siódemkowej” tożsamości i obyczajowości.

     Ostatnim etapem tych długotrwałych przygotowań był Tydzień Patrona poprzedzający uroczystość. W tym czasie odbywały się liczne konkursy m.in. II Szkolny Konkursy Wiedzy o Patronie, konkurs plastyczny „Nasz Patron – Orlęta Lwowskie”; nastąpiło odsłonięcie tablicy przy „Dębie Pamięci”; mieliśmy także okazję obejrzeć bardzo ciekawą wystawę pt. „Mundury polskie” oraz mogliśmy podziwiać uliczkę lwowską, czy też posmakować dań kuchni lwowskiej.
Poza tymi licznymi imprezami, zajęciami, wystawami i konkursami, jakie miały miejsce w tym czasie ukazał się także specjalny numer naszej gazetki szkolnej „Siódemeczka” – poświęcony patronowi szkoły.

     Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość – najważniejsza we współczesnej historii naszej szkoły - odbyła się 22 listopada 2011 roku. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 8.30 mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu, którą w obecności kapłanów, uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości celebrował Ks. Infułat Józef Fijałkowski i Ks. Proboszcz Wiesław Dura.

Nasi uczniowie wzięli czynny udział w sprawowanej Eucharystii, czytając Liturgię, śpiewając Psalm, służąc do mszy.

W czasie trwania mszy świętej został poświęcony Sztandar Szkoły, przyniesiony przez delegację Rady Rodziców.

     Po zakończeniu uroczystości w kościele uczestnicy udali się do szkoły. O godzinie 11.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła się część szkolna uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Szkoły – pan Jarosław Krajewski w swoim przemówieniu uzasadnił wybór Orląt Lwowskich na patrona i podkreślił, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy w historii naszej szkoły.

     Dyrektor Szkoły serdecznie powitał licznie przybyłych gości oraz wyraził wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół i sympatyków szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość.

     Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.:

 • Pani Małgorzata Niemczyk – Poseł na Sejm RP

 • Pan Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty

 • Pan Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi

 • Pani Elżbieta Królikowska-Kińska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi

 • Pan Jarosław Olbrychowski – Dyrektor Biura Poselskiego posła Dariusza Jońskiego

 • Pani Wiesława Zewald – doradca Wojewody Łódzkiego

 • Pani Małgorzata Bartosiak – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi

 • Pani Małgorzata Niewiadomską-Cudak – Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi

 • Pani Ewa Wachowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

 • Pani Małgorzata Świecka – Kierownik Oddziału SP i G Wydziału Edukacji Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

 • Pani Joanna Pernak – Inspektor Wydziału Edukacji

 • Pani Elżbieta Kukuła – Inspektor Wydziału Edukacji

 • Pani Małgorzata Kopka – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi

 • Pani Emilia Chmielowa – Wiceprezes Rady Polonii Świata i Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

 • Pan Andrzej Kaminski – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich we Wrocławiu

 • Pan prof. Bolesław Bolanowski – Prezes Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wraz licznie przybyłymi członkami Towarzystwa – (m.in. Państwo Łaptaszyńscy Państwo Sobolewscy)

 • Pani Alicja Dopart – córka pana Józefa Doparta uczestnika walk w obronie Lwowa.

 • Pani Elżbieta Paciejewska-Stolarz – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

 • Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 • Pani Anna Jasińska – Kierownik Referatu Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi wraz z Panią Wiolettą Sitek – pracownikiem Straży Miejskiej.

 • Aspirant Jarosław Wołowski i Aspirant Tomasz Szczepański – przedstawiciele Komisariatu VII Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 • Ksiądz Wiesław Dura – Proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu

 • Pan Dariusz Pryliński – Przewodniczący Rady Osiedla Piastów-Kurak wraz z członkami Panią Barbarą Kordek, Panią Aleksandrą Wdzięczak

 • Pani Maria Piotrowicz – Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z współpracownikami Panią Ewą Toś i Panią Janiną Toberą

 • Siostra Przełożona Elżbieta Stodolska ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK wraz z siostrą Krystyną Sala

 • Pani dr Anna Buła – pracownik naukowego UŁ, kierownika Projektu „Poznać Zrozumieć Doświadczyć”

 • Pan dr Tomasz Janiszewski – pracownik naukowy UŁ, współprowadzący Klub Obserwatorów Ptaków w naszej szkole, przedstawiciel Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

 • Pani Maria Kwiatkowska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna

 • Pan Jacek Człapiński – absolwent Szkoły Podstawowej nr 7

 • Siostra Irena Tomzik – były pracownik i wielki przyjaciel naszej całej szkolnej społeczności

 • Pani Karina Witkowska-Różycka – sponsor szkoły

 • Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, burs, którzy licznie przybyli uroczystość.

      Następnie prowadzące uroczystość – p. Dorota Kuzalska oraz p. Renata Kuberska poprosiły Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Łodzi panią Elżbietę Królikowską-Kińską o odczytanie Uchwały nr LXXII/1379/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi.

     Kulminacyjnym momentem stało się przekazanie sztandaru szkole. Poczet sztandarowy rodziców wprowadził sztandar i uroczyście przekazał go przedstawicielom Rady Pedagogicznej. Dyrektor Szkoły – w imieniu wszystkich nauczycieli –zapewnił, że dołożone zostaną wszelkie starania, aby wszystkim dzieciom stworzyć jak najlepsze warunki nauki, by wyrosły na wspaniałych ludzi.

     Kolejną częścią ceremonii było przekazanie sztandaru uczniom. Pan dyrektor oddając w ich ręce sztandar, prosił, by zawsze okazywali mu szacunek, a swoją postawą i zachowaniem przynosili chlubę szkole. W odpowiedzi na słowa pana dyrektora, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przyjął sztandar obiecując – w imieniu wszystkich uczniów – dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę.

     Następnie dokonano opisu sztandaru szkoły i oficjalnie go zaprezentowano.

     Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o długości boku 100 cm. Wykonany jest z tkaniny syntetycznej przytwierdzonej do drewnianego, toczonego drzewca o wysokości 258 cm zakończonego metalową głowicą w formie orła w koronie. Obszyty jest złotą taśmą i wykończony frędzlami o długości 6 cm. Sztandar wykonano haftem wypukłym, częściowo wyszyto go metalizowanymi nićmi.
Prawa strona sztandaru ma kolor śnieżnobiały. W centralnej części widzimy równoramienne słońce wyszyte złotą nitką. Jest ono symbolem tego, co dla dzieci najlepsze: energii twórczej, dobroci, szczęścia i pogody ducha. To znak radosnej i spokojnej atmosfery, która panuje w naszej szkole. Na słoneczku delikatnie rysują się oczy i nos w kształcie siódemki w kolorze granatu oraz usta wyszyte czerwoną nitką. Promienny uśmiech, który gości na jego obliczu, jest dla wszystkich tak samo ciepły i serdeczny. Wokół słoneczka znajduje się napis w kształcie koła wyszyty granatowymi literami. Od góry zawiera nazwę placówki: „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7”, u dołu nawiązuje do patrona szkoły: „IM. ORLĄT LWOWSKICH”.
Z lewej strony płat tkaniny jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe - Biały Orzeł z głową zwróconą w prawo, ozdobioną złotą koroną. Dziób i szpony mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenia do najwyższego lotu, do pokonywaniu przeszkód i trudności. Nad godłem znajduje się napis w kształcie półkola, wyszyty złotymi literami – „ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE”. Hasło to poprowadziło lwowskie dzieci i młodzież do walki za wolność i niepodległość Polski. Orlęta Lwowskie dochowując wierności swemu miastu - wypełniły swój obowiązek wobec Ojczyzny.
Sztandar w społeczności szkolnej jest symbolem Polski i Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego znaczeniu, należy okazywać mu szacunek i cześć.
Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez przedstawicieli uczniów naszej szkoły ślubowania na sztandar. Tekst przysięgi przeczytał Dyrektor Szkoły. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi uroczyście ślubowali: otaczać czcią sztandar szkoły i jej patrona, okazywać należyty szacunek wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły, systematycznie i wytrwale wzbogacać swą wiedzę, doskonalić umiejętności, rozwijać zainteresowanie i talenty, godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor i dobre imię oraz przynosić chlubę naszej Ojczyźnie, kultywować jej historię i tradycje.

     Po tym akcie i odśpiewaniu hymnu szkoły nastąpił doniosły moment wbijania symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru oraz złożenie podpisów pod aktem fundacji sztandaru przez sponsorów.
     Poszczególne gwoździe zostały wbite przez: p. Krzysztofa Piątkowskiego – Wiceprezydenta Miasta Łodzi, p. Katarzynę Sejda – Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi oraz p. prof. Bolesława Bolanowskiego – Prezesa Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

     Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

     W okolicznościowych wystąpieniach przemawiający składali na ręce pana dyrektora gratulacje, którym towarzyszyła radość, wzruszenie i poczucie satysfakcji. Podkreślano, że uroczystość nadania szkole imienia jest wyjątkowym wydarzeniem, a imię Orląt Lwowskich stanowi wyzwanie i wyznacza kierunek pracy szkoły oraz zobowiązuje wszystkich do kultywowania polskich tradycji narodowych. Poprzez kształtowanie umysłów i postaw szkoła z wielką troską i zaangażowaniem zaszczepia cnoty patriotyzmu i szacunku dla drugiego człowieka. Patron staje się drogowskazem pokazującym wartości ważne w budowaniu życia indywidualnego, społecznego i narodowego.
Płynęły gorące życzenia, by wymarzona przez Orlęta Lwowskie Polska była dla całej społeczności szkolnej cenną wartością, by podejmowane przez szkołę nowe, odważne, służące pożytkowi wspólnemu zadania były źródłem zadowolenia i satysfakcji.

     Po uroczystościach oficjalnych rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Magdaleny Adamczyk i p. Małgorzaty Gęsich, a wspaniałą scenografię przygotowała p. Dorota Misztela.
Zaprezentowany został wzruszający spektakl słowno-muzyczny, przygotowany przez chór szkolny i klasę VI c. Jego bohaterowie to postacie z krwi i kości, to młodzi obrońcy Lwowa z listopada 1918 r. To nagrodzony orderem Virtuti Militari Antoś Pietrykiewicz, to Jurek Bitchan – „walczący zawsze w pierwszym szeregu”, to wreszcie Helena Grabska oraz cała plejada młodych żołnierzy, którzy swą odwagą i poczuciem odpowiedzialności za losy narodu zasłużyli na to, aby na zawsze zostali wpisani w – bolesną czasem – historię naszego Narodu. Spektakl był opowieścią o tym, jak weseli, trochę rozbrykani, trochę niesforni uczniowie zostawiają swe rodzinne domy, matki, swych najbliższych i z karabinami w ręku idą bronić swego miasta. „Bo jak by mogło być inaczej”? – zapytuje retorycznie jeden z bohaterów. I przypomina – razem ze swymi towarzyszami- najistotniejsze chwile z listopada 1918r.

     Opowieść snuje się wokół ogniska, które ma zastąpić Orlętom ciepło rodzinnego domu, jego niezwykłą atmosferę, a towarzysze broni stają się najbliższymi osobami – prawie jak członkowie rodziny. Ma ich ogrzać i mobilizować do czynu, aby - jeśli będzie trzeba - „na śmieć szli po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. I poszli. Wielu z nich zginęło. Spoczywają na Cmentarzu Łyczakowskim, a na ich groby „powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, aby się uczyć miłości do Ojczyzny”. Te „dzieci jasnowłose i błękitnookie nauczają siwych o tym, że ze śmierci ofiarnej – najbujniejsze wyrasta życie”. Ostatni utwór jest złożeniem hołdu młodym bohaterom i zapewnieniem, że na zawsze pozostaną w naszej pamięci i „zawsze już mieć będą lat dziesięć, jedenaście…”. Spektakl zakończył się odśpiewaniem Roty przez wszystkich uczestników uroczystości.

     Po zakończeniu obchodów nadania imienia szkole nastąpiło oficjalne odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej to ważne wydarzenie.

     Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na degustację wspaniałej kuchni lwowskiej oraz obejrzenie przygotowanych ekspozycji, tablic, wystaw. Można było zwiedzić gmach szkoły, a także złożyć okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej.

     Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki, w których znalazł się między innymi folder specjalnie przygotowany na tę uroczystość.

     Cieszymy się, że dzień nadania szkole imienia „Orląt Lwowskich” był tak uroczysty i podniosły. To święto, które pozostawia niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach. Wszyscy przeżyliśmy niezwykle wzruszające chwile, które już na zawsze wpisały się w historię naszej szkoły.
     Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim znamienitym gościom – przyjaciołom szkoły za uświetnienie swoją obecnością tej historycznej dla szkoły chwili. Świadomość, że tak wiele osób nam sprzyja i wspiera dobrym słowem, dodaje nam skrzydeł i mobilizuje do dalszej pracy na rzecz szkoły.

Dziękujemy!

Film Galeria zdjęć Artykuł okolicznościowy Kuratorium Łódzkie Głos Świętego Franciszka Przeglądu Edukacyjnego nr 1/2012
    "NA RUBIEŻY" Czasopismo historyczno-publicystyczne Nr 120/2012  

 

Podziękowaniado góry

 

150-lecie szkoły

 

      W dniu 24 maja 2012 miało miejsce kolejne w tym roku szkolnym doniosłe wydarzenie, które z pewnością przejdzie do historii naszej placówki. Świętowaliśmy 150-lecie istnienia Szkoły nr 7.
Długo przygotowywaliśmy się do tej uroczystości. Aby dokładniej poznać historię naszej szkoły, omówiliśmy najważniejsze fakty z nią związane na godzinach wychowawczych. Uczniowie brali udział w konkursie zorganizowanym z tej okazji – przygotowali makiety szkoły, pisali okolicznościowe wiersze. Szczegółowo opracowaliśmy program uroczystości tak, aby każdy był usatysfakcjonowany udziałem w niej.

Wszystko po to, aby dzień 24 maja i rocznica 150-lecia nie były tylko pustymi liczbami i nazwami, lecz wiązały się z autentycznymi przeżyciami oraz działaniami. Uczyniły naszych uczniów świadomymi dziedzictwa, jakie przypadło im w udziale; tak, aby zdali sobie sprawę , że są również jego aktywnymi twórcami.
Ten ważny dzień rozpoczęła o godzinie 900 msza święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu. Celebrował ją ksiądz Proboszcz Wiesław Dura w obecności licznych gości, absolwentów, nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Uczniowie szkoły czynnie brali udział w uroczystości odczytując czytania, śpiewając psalm oraz służąc do mszy przy ołtarzu. Przekazali dary: tarczę szkoły, kronikę szkolną, chleb, kwiaty oraz dary eucharystyczne. Na koniec ksiądz Proboszcz złożył nam serdeczne życzenia.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy przybyli do szkoły. Witaliśmy licznie przybyłych byłych pracowników szkoły. Rocznica stała się okazją do serdecznych spotkań oraz wzruszających i radosnych wspomnień. Na gości czekała wystawa pamiątek związanych z historią naszej szkoły, między innymi kroniki z dawnych lat, zdjęcia, mundurki, podręczniki oraz prace konkursowe uczniów przygotowane z okazji 150-lecia: makiety szkoły, wiersze, opowiadania. Można było zapoznać się ze specjalnym numerem gazetki szkolnej „Siódemeczka”.
Główne obchody jubileuszu rozpoczęły się o godzinie 1100 w pięknie przyozdobionej sali gimnastycznej. Dekoracja przypomniała elewacje dawnych budynków, w jakich mieściła się nasza szkoła oraz nazwy poprzednich patronów. Zaprezentowano także przykładowe mundurki dziewcząt i chłopców z dawnych lat.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor szkoły, Jarosław Krajewski, wygłosił przemówienie, w którym przypomniał historię „Siódemki”.

Następnie gorąco powitał licznie zgromadzonych gości oraz serdecznie podziękował przybyłym za zaszczycenie uroczystości swoją obecnością.
Wśród dostojnych gości znaleźli się między innymi:

 • Pan Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty

 • Pani Wiesława Zewald – Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego w randze doradcy

 • Pani Luiza Staszczak-Gąsiorek – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

 • Pani Małgorzata Zwolińska – Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

 • Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 • Pani Anna Majewska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

 • Podinspektor Karol Gibki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu VII Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 • Pani Anna Jasińska wraz z Wiolettą Sitek – Kierownik Referatu Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi

 • Ksiądz Wiesław Dura – Proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu

 • Pan prof. Bolesław Bolanowski – Prezes Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

 • Pani Alicja Mularczyk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna

 • Pan Dariusz Pryliński – Przewodniczący Rady Osiedla Piastów-Kurak

 • Pani Karina Witkowska-Różycka z Firmy Witkowska Atelje

 • Pan Jacek Człapiński – absolwent szkoły

 • Pani Katarzyna Sejda wraz z Agnieszką Włostek – Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z zastępcą

 • Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, burs.

Ponadto przybyło ponad czterdziestu byłych pracowników szkoły: dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych. Pojawiło się niemal dwudziestu absolwentów. Prowadzący uroczystość p. Jarosław Krajewski zaprosił imiennie wszystkich związanych w swym czasie ze szkołą na główną scenę, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli każdemu czerwoną różę.

Po powitaniu wszystkich znamienitych gości dyrektor zaprezentował zgromadzonym Skrzynię Czasu, w której znalazły się prace uczniów przygotowane na obchody jubileuszu. Wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego dyrektor uroczyście zamknął Skrzynię, ogłaszając przy tym, że zostanie ona otwarta dopiero za dziesięć lat, a prace w niej przechowywane będą przypominać przyszłym uczniom o historii szkoły.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było wbicie okolicznościowych gwoździ w drzewce sztandaru szkoły przez: dyrektora Jarosława Krajewskiego - w imieniu absolwenta szkoły, Senatora RP, p. Macieja Grubskiego; dyrektora szkoły w latach 1968-1978, Zygmunta Fiderka oraz absolwenta z roku 1980, Jacka Człapińskiego, po czym wszyscy oni złożyli podpisy w księdze pamiątkowej.
Następnie prowadzące uroczystość, p. Dorota Kuzalska i p. Jolanta Grabowska zaprosiły do wygłaszania okolicznościowych przemówień.
Głos zabrali:

W tym czasie zostały także odczytane listy gratulacyjne od Poseł na Sejm RP, pani Małgorzaty Niemczyk oraz od absolwenta szkoły, Senatora RP, pana Macieja Grubskiego. Po przemówieniach goście składali na ręce pana dyrektora gratulacje i wyrażali swój podziw dla sposobu funkcjonowania „Siódemki”. Zaproszeni w swych wystąpieniach często podkreślali wyjątkowość szkoły. Zaznaczali, że z radością i podziwem patrzą, jak się rozwija i jak ich zaskakuje swym zorganizowaniem, dbałością o szczegóły oraz bazą dydaktyczną. Takie słowa napawają radością i dumą. Tym bardziej, że dobra organizacja pozytywnie wpływa na realizację zadań, jakie stoją przed współczesną szkołą.
Po wystąpieniach oficjalnych rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas IV a, V a oraz VI c pod kierunkiem pani Magdaleny Adamczyk. Nad chórem złożonym z przedstawicieli różnych klas czuwała pani Małgorzata Gęsich, natomiast niepowtarzalną scenografię przygotowała pani Dorota Misztela.

Młodzi aktorzy w zabawny sposób pokazali dzieje szkoły, poczynając od II połowy XIX wieku, kiedy to jeszcze znana dziś wszystkim „Siódemka” była Elementarną Szkołą nr 7. Współcześni uczniowie mogli przekonać się, jak w tamtych czasach wyglądały klasy, jak młodzież przychodziła ubrana do szkoły oraz jakie były relacje uczniów z nauczycielami. Przekonali się, że niegdyś obowiązywały sądy koleżeńskie oraz kary, takie jak zostawanie „w kozie”, czy klęczenie na grochu z cegłą uniesioną ponad głowę.
Z tej odległej rzeczywistości zostaliśmy przeniesieni w I połowę XX wieku, gdy szkoła nosiła imię Juliusza Słowackiego. Z tej sceny dowiedzieliśmy się, że uczniowie nosili charakterystyczne, szerokie kołnierze. Zajęcia odbywały się także w soboty, a przedmiotami obowiązkowymi były między innymi prace ręczne. Ponadto poznaliśmy różne typy nauczycieli, na przykład nauczyciela - filozofa, który wie, że „uczeń nic nie wie”, czy nauczyciela – Rejtana: tylko po jego trupie uczeń dostanie czwórkę.
Trzecia odsłona historii siódemki przeniosła nas w II połowę XX wieku do Szkoły Podstawowej nr 7 imienia „XXX-lecia PRL”. Strojami uczniowskimi były granatowe fartuszki. Dzieci narzekały na obowiązkowe zajęcia w terenie – pomoc rolnikom przy wykopkach. Ponadto poznaliśmy z niej takie typy uczniów jak „boligłówkę”, który choruje przeważnie w czasie sprawdzianów; czy „ziewacza”, skupionego wyłącznie na tym, by się wyspać.
Ostatnia odsłona to „Siódemka” współcześnie. Przybliżone zostały znane od lat problemy np. co zrobić, gdy mama nie może napisać pracy domowej, bo wyjechała, a pozostali domownicy nie radzą sobie za dobrze z językiem polskim.
Po zakończeniu części artystycznej, która wywołała uśmiech na twarzach gości i obecnych „siódemkowiczów”, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 150-lecie szkoły.

Później goście udali się na słodki poczęstunek. Wspominali historię szkoły oraz oglądali przygotowane ekspozycje, między innymi mogli wziąć udział w wirtualnym spacerze po szkole oraz podziwiać fotografie w prezentacji multimedialnej. Ponadto składali okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej.
Wszystkim przybyłym jeszcze raz dziękujemy za obecność. Dzięki Wam ten szczególny dzień na długo zapadnie nam w pamięć. Wiemy, że był warty tak wielu przygotowań!

Folder okolicznościowy

 

Wspomnień czar ... Historia szkoły Artykuł okolicznościowy Kuratorium Oświaty Galeria zdjęć Film

 

Podziękowania

  

do góry

100-lecie Orląt Lwowskich